Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 5 (14) Poznań 2001
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 5 (14) Poznań 2001
Pełna treść dostępna w WBC

SPIS TREŚCI

Rozprawy i materiały
 • Aleksandra Ochmańska: Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego
 • Ewa Kołodzińska: Zarys dziejów księgozbioru Augusta Cieszkowskiego
 • Justyna Łopaczyk: Wokół trzech edycji monografii Piotra Chmielowskiego "Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki"
 • Artur Jazdon: Kalendarze poznańskie okresu zaborów
 • Katarzyna Gmerek: Od celtofilii do celtologii. Zbiory celtyckie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM
 • Andrzej Jazdon: Teatralna kolekcja
 • Jacek Wojciechowski: Uwagi o typologii bibliotek
 • Alicja Spaleniak: Udostępnianie zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1999
 • Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak: Katalogowanie dokumentów elektronicznych. Polska norma
 • Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak: Dublin Core - nowoczesny format opisu metadanych
 • Svend Larsen: Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka w Arhus (Dania)
 • Hanna Wesołowska-Mis: Wdrożenie modułu czasopisma systemu Horizon w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Miscellanea
 • Wiesław Wydra: Nieznany druk toruński Melchiora Nehringa z 1581 roku
 • Jerzy Hatłas, Michał Jan Pająkowski: Swisztowskie czitaliszte. Początki oraz stan obecny
 • Andrzej Jazdon: Nieznane wiersze Marcina Molskiego
 • Z żałobnej karty: Mirosława Stempniewicz (1921-2001)
Recenzje
 • Enciklopedija kniznogo dela (Zbigniew Sławiński)
 • Measuring Quality. International Guidelines for Performance Measurement in Academic Libraries (Hanna Andruszko)
 • Miscellanea informatologica, pod red. M.Górnego i P.Nowaka (Artur Jazdon)


 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2000 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym za rok 2000 (oprac. Danuta Czajowa)