Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Historia i zbiory
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Historia i zbiory
1899–1902
1899–1902

Budowa gmachu w stylu późnego renesansu dla potrzeb Kaiser Wilhelm Bibliothek; budynek zaprojektował niemiecki architekt Carl Hinckeldeyn.

1902–1919
1902–1919

Kształtowanie się księgozbioru Kaiser Wilhelm Bibliothek oraz organizacja kartkowego katalogu Biblioteki według systemu Lippmana (alfabetycznego i systematycznego opartego na schemacie O. Hartwiga).

Przejęcie przez administrację polską księgozbioru Kaiser Wilhelm Bibliothek (250.000 vol.) i rozpoczęcie polonizacji zbiorów Biblioteki dla potrzeb tworzonego w Poznaniu, polskiego Uniwersytetu.

Wzbogacenie księgozbioru o dary od osób prywatnych, instytucji naukowych polskich i zagranicznych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i rządów państw europejskich.

Uzyskanie regionalnego egzemplarza obowiązkowego.

1927
1927

Otrzymanie ogólnopolskiego egzemplarza obowiązkowego.

1939
1939

Zgromadzenie przez Bibliotekę zbiorów liczących 500.000 woluminów.

1941–1945
1941–1945

Działalność Biblioteki jako Staats- und Universitätbibliothek.

1945
1945

Straty wojenne – zniszczenie budynku w 20% oraz księgozbioru w około 10%.

Wznowienie działalności Biblioteki Uniwersyteckiej.

Pozyskanie – w ramach akcji zabezpieczania księgozbiorów porzuconych i opuszczonych – około 750 000 tomów.

Napływ zbiorów specjalnych, głównie starych druków i zbiorów kartograficznych

1952
1952

Powiększenie Biblioteki o nowy gmach.

1958
1958

Ukazanie się pierwszego numeru „Biuletynu Biblioteki Głównej UAM”.

1960
1960

Wydanie pierwszego numeru rocznika „Biblioteka”.

1961
1961

Utworzenie jednolitej sieci bibliotek UAM składającej się z Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych.

1968
1968

Pozyskanie dla Uniwersytetu późnobarokowego pałacu w Ciążeniu, w którym Biblioteka przechowuje i udostępnia zbiory masońskie.

1981
1981

Likwidacja wydzielonego zbioru prohibitów (publikacji objętych zakazem rozpowszechniania) i włączenie go do udostępnianego księgozbioru głównego.

Powrót do nazwy „Biblioteka Uniwersytecka” w miejsce używanej od roku 1945 nazwy „Biblioteka Główna UAM”.

1992
1992

Oddanie do użytku nowego magazynu Biblioteki.

1994–1999
1994–1999

Rozpoczęcie komputeryzacji Biblioteki Uniwersyteckiej i uzyskanie dostępu do Internetu.

Przystąpienie Biblioteki do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych oraz uruchomienie zintegrowanego systemu bibliotecznego Horizon.

Zakończenie uzupełniania tradycyjnego katalogu kartkowego i rozpoczęcie tworzenia katalogu komputerowego.

2001
2001

Nowa organizacja czytelń z księgozbiorami w układzie dziedzinowym.

2002
2002

Jubileusz 100-lecia gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej.

Otrzymanie medalu „Bibliotheca Magna Perennisque”, przyznanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, certyfikatu „Dobre bo polskie” oraz honorowej statuetki Hipolita.

2004
2004

Rozpoczęcie sukcesywnej digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z przeznaczeniem dla Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

2005
2005

Wprowadzenie do bazy komputerowej Biblioteki pierwszego miliona woluminów (nowe wpływy oraz stare zasoby poddane retrokonwersji).

Pełna współpraca w zakresie tworzenia haseł i rekordów bibliograficznych między Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym (NUKat) a Biblioteką.

Wprowadzenie funkcji elektronicznego zamawiania książek wypożyczanych na zewnątrz.

2006
2006

Umożliwienie – dzięki zastosowaniu systemu HAN – zdalnego dostępu do e-czasopism, baz danych oraz e-booków w dowolnym czasie i miejscu.

Uruchomienie w zabytkowym gmachu Biblioteki nowoczesnej windy osobowej.

2007
2007

Umieszczenie recenzowanego rocznika „Biblioteka” na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przeprowadzenie remontu zabytkowych wnętrz Czytelni Ogólnej i Nauk Filologicznych oraz Czytelni Pracowników Nauki.

Wprowadzenie w życie edukacyjnego programu multimedialnego dla studentów pierwszego roku w zakresie Przysposobienia bibliotecznego oraz testu sprawdzającego. Zakończenie długoletniego szkolenia w formie tradycyjnej.

Odkrycie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej i opracowanie naukowe najstarszej polskiej opery „Heca, albo polowanie na zająca”.

2008
2008

Utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Katalogu.

Uruchomienie księgarni internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

2009
2009

Uruchomienie serwisu Ask a librarian - Zapytaj bibliotekarza - nowoczesnej platformy zdalnej łączności użytkowników z zespołem pracowników Biblioteki.

Powstanie repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu AMUR.

2010
2010

Odnowienie holu gmachu głównego oraz pomieszczeń Katalogu i Czytelni Czasopism w ramach projektu rewitalizacji obiektów UAM ze środków UE

2011
2011

Uroczyste obchody 400-lecia tradycji akademickich w Poznaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej

2012/2013
2012/2013

Biblioteka Uniwersytecka instytucją wirtualną dzięki internetowym usługom oraz zdalnemu dostępowi do zbiorów bibliotecznych. Zeskanowanie tradycyjnych katalogów kartkowych - obecnie cyfrowy katalog DIGIT CARDS oraz uruchomienie multiwyszukiwarki pełnych zasobów UAM umożliwiającej szybkie przeszukiwanie i znajdowanie zdalnie dostępnych zasobów bibliotecznych.

2013
2013

Kapitalny remont Wypożyczalni

Powstanie Centrum Edukacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej - nowoczesnej e-learningowej platformy dydaktyki bibliotecznej.

2014
2014

Otwarcie przestrzeni chill room’u pełniącej funkcję kawiarni i miejsca spotkań towarzyskich, swobodnej wymiany myśli i dyskusji naukowych, tzw.” BU-kawki” (w miejscu dawnej Czytelni Niemieckiej)

Uruchomiono iPAK internetową platformę aktywacji kont bibliotecznych UAM -umożliwiającą zdalny zapis do biblioteki oraz aktywację kont czytelniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

2015
2015

Uruchomienie platformy czasopism naukowych UAM PRESSto.

 
Gmach BU na historycznych pocztówkach

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

Czytelnia po metamorfozie - uroczyste otwarcie przestrzeni po rewitalizacji

Czytelnia NOVA w Bibliotece Uniwersyteckiej