Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Wystawy
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
Wystawa aktualna

W ramach trwającej „Dekady Jubileuszowej UAM 2009-2019” zapraszamy do oglądania retrospektywnych wystaw z cyklu „Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego” – prezentowanych na parterze holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przygotowanych przez mgr Hannę Borówkę-Woźniak i mgr Hannę Wieland (Oddział Informacji i Transferu Wiedzy). Wykorzystane na wystawach materiały, takie jak książki, czasopisma, rękopisy, dokumenty i fotografie archiwalne pochodzą ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Dotychczas przedstawiono sylwetki: prof. Józefa Kostrzewskiego (1885-1969)- wybitnego uczonego i wychowawcę wielu pokoleń polskich archeologów oraz prof. Kazimierza Tymienieckiego (1887-1968)- historyka, mediewistę, twórcę poznańskiej szkoły historycznej, prof. Henryka Łowmiańskiego (1898-1984)- wybitnego klasyka historiografii polskiej, badacza początków państwa polskiego, pedagoga, wieloletniego bywalca i czytelnika Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, prof. Antoniego Peretiatkowicza wybitnego naukowca, prawnika, filozofa prawa, ekonomistę i dydaktyka Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Adama Wodziczko (1887-1948) - naukowca biologa-botanika, współtwórcę nowoczesnej ochrony przyrody, pedagoga Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Adama Wrzoska - współtwórcę Uniwersytetu Poznańskiego, wybitnego naukowca, lekarza, historyka medycyny, antropologa i pedagoga, prof. Adama Skałkowskiego - badacza historii politycznej Polski XVIII i XIX w., prof. Stanisława Kasznicy - prawnika, działacza politycznego, wychowawcy wielu pokoleń prawników, pracowników administracji państwowej, prof. Michała Sobeskiego - filozofa, historyka sztuki, krytyka teatralnego, publicystę, współtwórcę Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Ludwika Jaxa-Bykowskiego (1881-1948) - wybitnego naukowca, pedagoga, przyrodnika, antropologa, rektora konspiracyjnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w latach 1941-1943.

Obecnie prezentujemy sylwetkę prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego (1877-1947) lekarza, fizjologa, biochemika oraz polityka i parlamentarzysty II RP


Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM

serdecznie zapraszają

18 stycznia 2018r. o godz. 15.00

na otwarcie wystawy

„45 lat filmoznawstwa na UAM w Poznaniu”

W dniu 70. urodzin prof. Marka Hendrykowskiego, założyciela poznańskiego filmoznawstwa, odbędzie się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, wernisaż wystawy poświęconej historii i współczesności poznańskich badaczy kina, związanych z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Książki, fotografie i dokumenty zgromadzone na wystawie przybliżą wielość i różnorodność inicjatyw podejmowanych przez naukowców i studentów związanych z poznańskim filmoznawstwem. Wystawa organizowana jest przez Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych oraz gospodarza przestrzeni wystawienniczej, Bibliotekę Uniwersytecką.

Czas wystawy: od 18 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 roku.
Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40

Wstęp wolny


Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu serdecznie zapraszają
w dniu 8 grudnia 2017 r. o godzinie 17.00
do Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Ratajczaka 38/40
na wernisaż wystawy:

„Półka”

Wystawa „Półka" jest projektem realizowanym przez V Pracownię Malarstwa UAP prof. Andrzeja Pepłońskiego.
Jest to druga po „Poza Półką" (Stacja Kultura w Rumii) wystawa dotykająca problematyki książki, księgozbioru, kolekcji i biblioteki.
"Poza Półką" była wynikiem ćwiczeń realizowanych równolegle przez studentów V Pracowni Malarstwa i koła naukowego Koło Artystycznej Fortuny UAM.
Tym razem, do udziału w wystawie zaproszeni zostali związani z pracownią absolwenci UAP: Hanna Banaszczyk, Mikołaj Garstecki, Kinga Kucharzyk i Kinga Popiela.

Hanna Banaszczyk urodziła się w 1990 roku w Gdyni. Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdyni Orłowie na specjalności artystycznej Metaloplastyka. Jest absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Rysunku i Malarstwa. Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem i obiektami.

Mikołaj Garstecki w latach 2012-2017 studiował Malarstwo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2017 roku obronił dyplom pracą pt. „Nigdy jej przejrzystego nie mąci zwierciadła” (promotor: prof. Andrzej Pepłoński) i pracą teoretyczną pt. „Szum narcystyczny w druku 3D: na przykładzie twórczości: Toma Burtonwooda, Jonty Hurwitza, Shane’a Hope’a i Karin Sander” (promotorka: prof. Marta Smolińska). Od 2017 roku jest studentem studiów doktoranckich na Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP.

Kinga Kucharzyk urodziła się w 1991 roku w Lublinie. W latach 2012 – 2017 studiowała na Wydziale Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2017 roku obroniła dyplom w V Pracowni Malarstwa pod kierunkiem prof. Andrzeja Pepłońskiego, mgr Natalii Czarcińskiej i dr hab. Marty Smolińskiej.

Kinga Popiela jest absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Pracę dyplomową wykonała pod opieką dydaktyczną prof. Dominika Lejmana oraz prof. Andrzeja Pepłońskiego.
W swojej twórczości skupia się na ustanowieniu samodzielnego gestu malarskiego, indywidualnej pamięci ciała oraz jego ekspresji w stosunku do przestrzeni.
Laureatka 27. Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE. Legnica 2017. Wyróżniona w 37 edycji konkursu im. Marii Dokowicz, Poznań 2017 oraz Kaliskich Biennale Sztuki „A-Kumulacje”, Kalisz 2017.
Wybrane wystawy: „X2” Galeria AT, Poznań 2017; „II pracownia malarstwa” Duża Scena UAP, Poznań 2017; „Półka” Stacja Kultura, Rumia 2017; „A-Kumulacje” galeria im. Jana Tarasina, Kalisz 2017; „X”, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza Kalisz 2016; „Otwarcie”, Nowa Gazownia, Poznań, 2016.

Wystawa czynna do 31 stycznia 2018 r.
Wstęp wolny