Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Wystawy
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
Wystawa aktualna

"Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Deutsches Polen-Institut w Darmstadt"

serdecznie zapraszają 27 lutego 2018 r. o godz. 12.00

na finisaż wystawy

„Nagroda im. Karla Dedeciusa”

Wykład towarzyszący wygłosi dr hab. Sven Sellmer (UAM) - laureat nagrody im. Karla Dedeciusa w 2015 roku.

Nagroda przyznawana jest polskim i niemieckim tłumaczom za prowadzony dialog kultur, wspieranie porozumienia między narodami i spotkania, które tworzą literackie mosty między Polską i Niemcami. Literackie przekłady z języka niemieckiego na polski i z języka polskiego na niemiecki przyczyniają się do wymiany myśli, zbliżenia między dwoma narodami.

Wystawa przedstawia sylwetkę Karla Dedeciusa i dotychczasowych laureatów nagrody.

Wystawę „Nagroda im. Karla Dedeciusa” zrealizowano we współpracy z Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Projekt został wsparty finansowo przez Fundację Roberta Boscha.

Czas wystawy: od 1 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku.

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40

Wstęp wolny


Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu serdecznie zapraszają

6 lutego br. o godz. 12.00

na uroczyste otwarcie wystawy

„Ex libris z biblioteką w roli głównej”

Na wystawie prezentowane są ekslibrisy polskich bibliotek publicznych z kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury. Twórcą tej kolekcji jest Andrzej Baumgart, bibliotekarz, metodyk biblioteki WBPiCAK, który przez wiele lat swojej pracy zgromadził blisko 700 ekslibrisów.

Ekspozycja obejmuje część zbioru oraz wybrane katalogi wystaw ekslibrisów w bibliotekach polskich.

Autorzy wystawy: mgr Aleksandra Mikołajska, mgr Magdalena Waligórska, mgr Dariusz Grajek

Czas wystawy: od 6 lutego 2018 r. do 5 marca 2018 r.

Miejsce wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40

Wstęp wolny


W ramach trwającej „Dekady Jubileuszowej UAM 2009-2019” zapraszamy do oglądania retrospektywnych wystaw z cyklu „Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego” – prezentowanych na parterze holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przygotowanych przez mgr Hannę Borówkę-Woźniak i mgr Hannę Wieland (Oddział Informacji i Transferu Wiedzy). Wykorzystane na wystawach materiały, takie jak książki, czasopisma, rękopisy, dokumenty i fotografie archiwalne pochodzą ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Dotychczas przedstawiono sylwetki: prof. Józefa Kostrzewskiego (1885-1969)- wybitnego uczonego i wychowawcę wielu pokoleń polskich archeologów oraz prof. Kazimierza Tymienieckiego (1887-1968)- historyka, mediewistę, twórcę poznańskiej szkoły historycznej, prof. Henryka Łowmiańskiego (1898-1984)- wybitnego klasyka historiografii polskiej, badacza początków państwa polskiego, pedagoga, wieloletniego bywalca i czytelnika Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, prof. Antoniego Peretiatkowicza wybitnego naukowca, prawnika, filozofa prawa, ekonomistę i dydaktyka Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Adama Wodziczko (1887-1948) - naukowca biologa-botanika, współtwórcę nowoczesnej ochrony przyrody, pedagoga Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Adama Wrzoska - współtwórcę Uniwersytetu Poznańskiego, wybitnego naukowca, lekarza, historyka medycyny, antropologa i pedagoga, prof. Adama Skałkowskiego - badacza historii politycznej Polski XVIII i XIX w., prof. Stanisława Kasznicy - prawnika, działacza politycznego, wychowawcy wielu pokoleń prawników, pracowników administracji państwowej, prof. Michała Sobeskiego - filozofa, historyka sztuki, krytyka teatralnego, publicystę, współtwórcę Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Ludwika Jaxa-Bykowskiego (1881-1948) - wybitnego naukowca, pedagoga, przyrodnika, antropologa, rektora konspiracyjnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w latach 1941-1943.

Obecnie prezentujemy sylwetkę prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego (1877-1947) lekarza, fizjologa, biochemika oraz polityka i parlamentarzysty II RP