Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Uchwały arrow Uchwała nr 8/2004
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Uchwała nr 8/2004
Uchwała Nr 8/2004 Rady Bibliotecznej z dnia 16.12.2004 r.
z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie rozwiązań organizacyjnych dot. rejestracji, nadzoru i rozliczenia przebywających na Uczelni doktorantów, studentów, stażystów w ramach różnych programów


    Rada Biblioteczna UAM zwraca się do Władz uczelni z prośbą o wprowadzenie stosownych rozwiązań organizacyjnych dotyczących rejestracji, nadzoru i rozliczania przebywających na Uczelni w ramach różnych programów doktorantów, studentów i stażystów zagranicznych i krajowych.
    Brak rozwiązań sprawia, że osoby te nie rejestrujące swej obecności na Uczelni, nie znając swych uprawnień, nie posiadając stosownych dokumentów napotykają na trudności w swobodnym korzystaniu ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.
    Uważamy, że brak rozwiązań źle jest odbierany przez ww osoby i negatywnie rzutuje na ocenę naszej uczelni.
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM