Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Galerie z wydarzeń arrow Wspomnienia poznańskiego pastora Johannesa Staemmlera, spotkanie z prof. Olgierdem Kiecem
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
Wspomnienia poznańskiego pastora Johannesa Staemmlera, spotkanie z prof. Olgierdem Kiecem

Wspomnienia poznańskiego pastora Johannesa Staemmlera,
spotkanie z prof. Olgierdem Kiecem

Johannes Staemmler (1860-1946) to jeden z najbardziej znanych duchownych ewangelickich w Wielkopolsce z przełomu XIX i XX wieku. Urodził się w Dusznikach. Podczas siedmiu lat nauki w gimnazjum w Sulechowie zetknął się z wieloma postaciami, które w kolejnych latach odegrały istotną rolę w dziejach Niemiec i Polski. Jego wspomnienia z okresu studiów w Marburgu, Lipsku i Berlinie ukazują ciekawe dziewiętnastowieczne życie uniwersyteckie, a zwłaszcza funkcjonowanie korporacji studenckich.

Nie mniej fascynujący był kilkumiesięczny pobyt Staemmlera w charakterze prywatnego nauczyciela w majątku niemieckiej rodziny szlacheckiej w Kurlandii, w carskiej Rosji (obecnie Łotwa) oraz pierwsze lata pracy jako pastora w parafii w Dusznikach. Na kolejne etapy kariery autora wspomnień składało się pełnienie urzędu pastora w Bydgoszczy, w Gnieźnie oraz w Poznaniu od 1904 roku, gdzie był proboszczem, superintendentem, a w latach 1916-1930 radcą miejscowego konsystorza.

Jako wysoki urzędnik kościelny doskonale orientował się i podejmował decyzje w sprawach protestantyzmu w całej prowincji poznańskiej. Utrzymywał też liczne kontakty w kręgach kościelnych i urzędniczych zarówno w Rzeszy Niemieckiej, jak i w Polsce. Świadectwem ogromnej roli, jaką odgrywały rodziny pastorów w kształceniu niemieckich elit są losy dzieci i wnuków Johannesa Staemmlera. Jeden z synów był profesorem medycyny, rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego (1938-1942).

Drugi syn był działaczem tak zwanego Kościoła wyznaniowego w Niemczech, opozycyjnego wobec Trzeciej Rzeszy. Kolejny syn został dyrektorem szpitala w Bydgoszczy. Najbardziej znany był w Polsce jeden z wnuków Staemmler, urodzony w 1921 roku w Bydgoszczy, Klaus Staemmler (zm. 1999 w Münster) - tłumacz literatury polskiej wydawanej w RFN, autor przekładów na język niemiecki dzieł między innymi Jarosława Iwaszkiewicza, Zbigniewa Herberta i Stanisława Lema, doktor honoris causa UAM (1992).