Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Galerie z wydarzeń arrow StudentoBUs z Mileną Adamczyk, członkinią zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Poznaniu
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
StudentoBUs z Mileną Adamczyk, członkinią zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Poznaniu

14 listopada godz.18.30

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu StudentoBUs - czyli rozmów z pozauniwersytecko aktywnymi studentami i studentkami.

Tym razem porozmawiamy z Mileną Adamczyk, członkinią zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Poznaniu. Pomówimy trochę o akcjach NZS, które odbywają się rokrocznie, takich jak Wampiriada, Poznańska Wiosna Muzyczna, Prawie Kino i innych.

Dowiemy się, jak wygląda organizacja NZS i jakie są cele, do jakich dążą studenci.

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją studencką z 36-letnią historią działającą w duchu patriotycznym. Tworzą ją młodzi ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni i niezaspokojonej ciekawości świata. Dzięki swoim działaniom NZS wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów, a gdy jest to potrzebne, również walczy o ich prawa. Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 w wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju.

Dopiero w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, ówczesny rząd zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, która miała miejsce 17 lutego 1981 r. Pierwszym szefem NZS został Jarosław Guzy. Organizacja obok działań typowo prostudenckich, związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego, zajmowała się także wspieraniem działań „Solidarności” w wymiarze politycznym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, a wielu jego działaczy aresztowanych. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadził jednak działalność podziemną. Po roku 1989 NZS został ponownie zalegalizowany. Stopniowo zmieniał też profil swojej działalności, zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze.

Zdjęcia: Justyna Stanisławiak