Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 18 (27) Poznań 2014
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 18 (27) Poznań 2014

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum  Muzeum Historii Polski

BIBLIOTEKA Nr 17 (26)

Artykuły-Articles

Alicja Szulc,  Renata Wilgosiewicz - Skutecka

O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali.
Dostęp w AMUR: wejście...

Sonia Wronkowska

Kolekcja muzykaliów z księgozbioru rodziny Maltzanów z Milicza w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście...

Alina Domańska

Spuścizna rodziny Flatauów w zbiorach Biblioteki Raczyńskich.

Dostęp w AMUR: wejście...

Jakub Skutecki

Kriegsbeute-Ausstellung Posen 1917. Propagandowa wystawa dla szerokiej publiczności.
Dostęp w AMUR: wejście...

Ryszard Nowicki

Likwidacja Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście...

Izabela Wyszowska

Poznań i jego mieszkańcy w XIX wieku w pamiętnikarskim dziele Przechadzki po  mieście Marcelego Mottego.
Dostęp w AMUR: wejście...

Aleksandra Wiśniewska

Z dalekiej Galicji do Wiednia. Siegfried Lipiner- bibliotekarz niepospolity.
Dostęp w AMUR: wejście...

Miscellanea

Wolfgang Kessler

Polskie biblioteki  i problemy polskiego bibliotekarstwa w niemieckim piśmiennictwie fachowym .
Dostęp w AMUR: wejście...

Artur Jazdon, Krystyna Jazdon

„Pedagog” – zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulca.
Dostęp w AMUR: wejście...

Alicja Szulc

Kodeks magistra Hieronima  Szwarca. Przyczynek do dziejów najstarszego księgozbioru bernardynów Krakowie.
Dostęp w AMUR: wejście...

Przekłady- Translations

Svein Arne Solbakk

Wdrożenie depozytu  cyfrowego w  Bibliotece Narodowej  Norwegii (przeł. Tomasz Olszewski)

Dostęp w AMUR: wejście...

Wspomnienie- Memory

Jadwiga Drukarczyk ( Hanna Andruszko, Katarzyna Gmerek)

Recenzje – Reviews

Helena Olszewska

Magdalena Przybysz –Stawska , Książki na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu  XXI wieku.
Dostęp w AMUR: wejście...

Andrzej Nowakowski

Leonard Rosadziński, Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki.
Dostęp w AMUR: wejście...

Jacek Wojciechowski

Łukasz Kołodziejczyk, Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące nieujawniania danych prywatnych w mediach społecznych.
Dostęp w AMUR: wejście...

Piotr Nowak

Dorota Degen, Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959.
Dostęp w AMUR: wejście...