Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Galerie z wydarzeń arrow Kongres AMMLA, Poznań - Ciążeń - Dobrzyca 3-6 lipca 2014
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
Kongres AMMLA, Poznań - Ciążeń - Dobrzyca 3-6 lipca 2014

KONGRES AMMLA

(EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE MUZEÓW, BIBLIOTEK I ARCHIWÓW WOLNOMULARSKICH)

3-6 lipca 2014 roku.

Poznań - Ciążeń – Dobrzyca

Największym wydarzeniem 2014 roku w działalności Pracowni Zbiorów Masońskich było zorganizowanie, po 18 latach, kongresu AMMLA. W obradach kongresu uczestniczyły największe biblioteki i archiwa wolnomularskie w USA i w Europie, w tym dyrektorzy bibliotek z Pensylwanii, Bayreuth, Brukseli, Bukaresztu, Hagi, Londynu, Oslo, Paryża, Pragi, Rosenau.

Wstępem do Kongresu była wystawa „Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu” prezentowana od 3 lipca – do 31 października pod honorowym patronatem JM Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka.

Wystawa przedstawiała najciekawszych obiekty stanowiące unikalne dokumenty dziedzictwa kulturalnego wolnomularstwa różnych krajów. Katalog wystawy można zobaczyć na strony: http://lib.amu.edu.pl/images/stories/wystawy/masoni/KATALOG_WYSTAWY.pdf

Obrady Kongresu odbywały się w Ciążeniu i Dobrzycy w dniach 4-5 lipca, gdzie uczestnicy przedstawili sprawozdania ze swoich prac związanych z gromadzeniem, opracowaniem, digitalizacją i utrwalaniem wolnomularskich źródeł oraz formami udostępniania ich w swoich muzeach, archiwach i bibliotekach. Spotkanie AMMLA uświetnił koncert muzyki wolnomularskiej wykonany przez zespół Nemrod, na bazie zbiorów muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej.

Założone przez nas cele, czyli prezentacja i nagłośnienie kolekcji masońskiej BU oraz stworzenie lepszego miejsca do badań nad literaturą masońską, zostały osiągnięte.

Dla uczestników kongresu ta kolekcja była mitem. Wiele słyszeli o kolekcji masońskiej w zbiorach Biblioteki, że aby zobaczyć jak naprawdę wygląda, było dla nich pasjonującym doświadczeniem. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu przyjęła zaproszenie do udziału w dalszych pracach AMMLA.

Konferencja w prasie:

Pierre Molliere, La bibliothèque maçonnique oubliée de Poznań. Franc –maçonnerie magazine, septembre / octobre 2014 »

François Rognon, Congrès de l’AMMLA 2014 en Pologne. Le Journal de la Grand Loge de France. Nº 115 »

W obradach uczestniczyły największe biblioteki i archiwa wolnomularskie w USA i w Europie, reprezentowane przez:

Rognon François Prezes AMMLA, GL de France Musée-Archives-Bibliothèque France
Mollier Pierre Library - Archives - Museum GODF Paris
Moron Patrick GODF Paris
Langenaken Frank CEDOM - MADOC Brussels
Back-Vega Peter Masonic Museum Austria Rosenau
Clemens Diane Libraray and Museum of Freemasonry London GB
Snell Susan Libraray and Museum of Freemasonry London
Mc Loughlin Paul Libraray and Museum of Freemasonry London
Pink Andrew Libraray and Museum of Freemasonry London
Danacu Viorel Centrul Regional de Cercetari Francmasonice Paris - Bucuresti
Stoenescu Constantin Centrul Regional de Cercetari Francmasonice Paris - Bucuresti
Octavian Paul Dan Centre of Study and systemic research in Freemasonry Romania
Hanke Roland Deutsches Freimaurermuseum
Peterson Thad Deutsches Freimaurermuseum
Helge Horrisland Leder Ordenens Historiske Arkiv Norvegian Order of Freemasons
Jakub Chalupa Masonic Museum Society Prague
Jan Podskubka Masonic Museum Society Prague
Sadilek Jakob Masonic Museum Society Prague
Zeman Karel Masonic Museum Society Prague
Leuzinger Serge Bibliotheca Masonica August Belz Swiss
Piepenbrock Jac CMC Masonic Museum Holland
Waldman A. Glenys Library of Pennsylvania
Cegielski Tadeusz Uniwersytet Warszawski - WLNP
Karpowicz Andrzej Biblioteka Uniwersytecka W Poznaniu

AGENDA KONGRESU AMMLA

3 lipca 2015 - Poznań

Rozpoczęcie Kongresu - Biblioteka Uniwersytecka UAM

Powitanie gości, prezentacja Biblioteki. Otwarcie wystawy:

„Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”

Wystawa pod honorowym patronatem JM Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka z okazji kongresu AMMLA 2014.

Mowa powitalna J.M. Rektora UAM.

Przemówienie Prezesa AMMLi - Rognon François.

Prezentacja wystawy Iuliana Grażyńska.

Przejazd do pałacu w Ciążeniu.

Powitanie uczestników przez Pana Rognon François (Grande Loge de France Musée-Archives-Bibliothèque - GODF). Mowa powitalna Tadeusza Cegielskiego, Prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Członka Zarządu Instytutu „Sztuka Królewska w Polsce”, b. Wielkiego Mistrza WNLP.

4 lipca 2014 – Obrady i wykłady, Ciążeń - Dobrzyca

Temat kongresu: „Biblioteki – druki wolnomularskie”

Obrady na temat aspektów opracowania druków i dokumentów wolnomularskich – wykłady.

Zwiedzanie Pałacu w Ciążeniu i prezentacja zbiorów masońskich, dokumentów wolnomularskich. Prezentacja członków Kongresu oraz instytucji, które chcą stać się członkiem AMMLA z głosowaniem nad przyjęciem nowych członków. Zatwierdzenie sprawozdania sekretarza.

5 lipca 2014 – Obrady, Ciążeń

Konferencja Okrągłego Stołu. Ustalenia dotyczące nowych projektów oraz miejsca organizacji kolejnego kongresu.

6 lipca 2014 – Poznań

Zwiedzanie Poznania. Pożegnanie uczestników.

Kongres AMMLA, Poznań - Ciążeń - Dobrzyca Kongres AMMLA, Poznań - Ciążeń - Dobrzyca Kongres AMMLA, Poznań - Ciążeń - Dobrzyca Kongres AMMLA, Poznań - Ciążeń - Dobrzyca
Kongres AMMLA, Poznań - Ciążeń - Dobrzyca Kongres AMMLA, Poznań - Ciążeń - Dobrzyca Kongres AMMLA, Poznań - Ciążeń - Dobrzyca Kongres AMMLA, Poznań - Ciążeń - Dobrzyca
Zdjęcia: Rafał Michałowski