Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Uchwały arrow Uchwała nr 3/2004
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Uchwała nr 3/2004
Uchwała Rady Bibliotecznej nr 3/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uposażeń pracowników systemu biblioteczno–informacyjnego UAM


          Rada Biblioteczna zwraca się do władz Uczelni o wnikliwe rozpatrzenie przy najbliższych regulacjach uposażeń pracowników Uczelni, problemu wynagradzania pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego.
          Wspomniana grupa pracowników, w stosunku do części z których stosować należy przepisy jak do grupy pracowników nauki, wykonuje niezwykle ważne zadania pomocnicze związane z obsługą procesów dydaktycznych i badawczych realizowanych na Uczelni. W związku z automatyzacją prac bibliotecznych, ta grupa zawodowa przeszła w ostatnich latach ogromne przeobrażenia związane ze zmianą technologii pracy, wymagających ustawicznego kształcenia i rozwoju. Nowe wyzwania przed nauką postawiły również przed tą grupą szereg nowych zadań, które realizuje, ale którym też aktywnie wychodzi naprzeciw, szukając nowych, korzystnych dla społeczności akademickiej, rozwiązań. Przypominamy, że jest to jedna z 4 bibliotek w kraju posiadająca kategoryzację KBN oraz Biblioteka najwyżej oceniona w ubiegłorocznym rankingu ''Rzeczypospolitej'' i ''Perspektyw''.
          Obecne średnie wynagrodzenie dla tej grupy zawodowej na UAM odbiega znaczenie nie tylko od poziomu czołowych ale i znacznie mniejszych i przejawiających mniejszą aktywność bibliotek polskich. Średnie podwyżki uposażeń w regulacji przeprowadzonej w roku 2003 oscylowały w bibliotekach kraju na poziomie 23-24 %, przekraczając również znacznie poziom regulacji w naszej uczelni.
          Wysiłek tej nielicznej, bo stanowiącej nieco ponad 5% wszystkich pracowników Uczelni grupy zawodowej, winien zostać zauważony i odpowiednio wynagrodzony.          Przewodniczący
          Rady Bibliotecznej

          Prof. dr hab. Wiesław Wydra
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM