Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Czytelnie i pracownie arrow Pracownia Restauracji Książki
Informator
Zapytaj bibliotekarza
Godziny otwarcia, lokalizacja
Czytelnie i pracownie
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Informatorium
Regulamin i opłaty
Pracownia Restauracji Książki

Pracownia Restauracji Książki

Pokój 19 - 20;
Poziom 0

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek8.00–14.00

Kierownik Pracowni Restauracji Książki
mgr Katarzyna Kubiś, kustosz.
tel. 61 829 38 68, -3855, -3856

Pracownicy

Pierwsze wzmianki na temat introligatorni w Bibliotece Uniwersyteckiej pojawiają się w dokumentach z 1919 roku. W chwili obecnej Pracownia Restauracji Książki wchodzi w skład Oddziału Udostępniania. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 2005 roku, kiedy połączone zostały ówczesne Sekcje: Konserwacji i Opraw.

Do jej zadań należą prace konserwatorskie, wybranych w porozumieniu z opiekunami zbiorów, materiałów bibliotecznych oraz wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie zbiorów przed szkodliwym wpływem czynników fizyko-chemicznych, biologicznych oraz mechanicznych

Zakres działania Pracowni Restauracji Książki obejmuje:
  • Przeprowadzanie zabiegów konserwatorsko - restauratorskich na różnorodnych obiektach, wśród których można znaleźć: rękopiśmienne dokumenty (zarówno papierowe jak i pergaminowe), stare druki, inkunabuły, mapy, plakaty, pocztówki oraz fotografie.

  • Naprawa oraz oprawa wydawnictw XIX wiecznych oraz książek i czasopism wydanych współcześnie.

  • Wykonywanie różnorodnych opakowań ochronnych dostosowanych do rodzaju zabezpieczanego obiektu oraz stanu jego zachowania, a także prac z zakresu galanterii introligatorskiej, do której zaliczamy: futerały, pudła, teczki, tuby.

  • Dezynfekcja i dezynsekcja w komorze próżniowej obiektów zaatakowanych przez mikroorganizmy lub owady

    Usługa dostępna jest dla klientów zewnętrznych

  • Kontrola warunków klimatycznych w pomieszczeniach magazynowych

Każdego roku pracownia otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych w ramach Tygodnia Bibliotek oraz Nocy Naukowców.

Noc Naukowców 2013

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chomęcicach po zwiedzaniu pracowni, fot. Marcin Witczak

Noc Naukowców,
fot. Rafał Michałowski

W roku 2013 dzięki Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się wyposażyć pracownię w nowy sprzęt. Prace realizowane w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe - wspieranie działań muzealnych", pozwoliły na zakup maszyny do uzupełniania masą papierową oraz nożyc introligatorskich.

Uzupełnianie masą papierową "Allgemeine Historie der Natur", Hamburg, Leipzig 1752, fot. Rafał Michałowski

W pracowni znajduje się księgozbiór podręczny z zakresu konserwacji papieru i skóry, historii papiernictwa oraz introligatorstwa.

 
Wybrane prace konserwatorskie wykonane w latach 2008-2013

dokumenty pergaminowe

Dokument z 1425 r.
Dokument z 1425 r.
Dyplom Stefana Batorego z 1576 r.
Dyplom Stefana Batorego z 1576 r.
Mandatum papieża Innocentego VII z 1404 r.
Mandatum papieża Innocentego VII z 1404 r.

rękopisy

Styczeń 1835 r.
Pismo Carla Heinholda nauczyciela w Kolzig (Kolsk) z 1 stycznia 1835 r.
1625
Erectionis et privilegiorum pro parte Ecclesiae parochialis Kaszczorensis in Castro Wschowensi ex 1625 Oblata

stare druki

Novum Testamenstum Graece, 1543
Novum Testamenstum Graece, 1543
Mowa Posła Wojewodztwa Brzeskiego-Kuiawskiego z 1776 r. miedziorytnicza, podkolorowana, Londyn XVIIIw. ok. 1730 r.
Mowa Jaśnie Wielmożnego Kraszewskiego [...] Posła Wojewodztwa Brzeskiego-Kuiawskiego z 1776 r.
Copia Literarum Cujusdam Magna Dignationis Poloni, XVII w.
Copia Literarum Cujusdam Magna Dignationis Poloni, XVII w.
1789 r.
Żywot Wielebney Sługi Bożey Bronisławy z Odrowążów Prandocianki z 1789 r.

mapy, plany

Mapa miedziorytnicza, podkolorowana, Londyn XVIII w. ok. 1730 r.
Mapa miedziorytnicza, podkolorowana, Londyn XVIII w. ok. 1730 r.
Panorama Wystawy Światowej, Paryż 1878.
Panorama Wystawy Światowej, Paryż 1878 r.

gazety XIX/XX w.

Marzec 1946 r.
W numerze z 1946 r. debiut prasowy Henryka Derwicha, poznańskiego rysownika satyrycznego.

oprawy XIX/XX w.

Lipsk 1886-1888
Handbuch der Römischen Alterthümer z lat 1886-1888
Księga inwentarzowa
Księga inwentarzowa wpływów do Biblioteki Uniwersyteckiej
Fot. Renata Kosiniec

.