Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Portale dziedzinowe

Realizując swoją misję, Biblioteka Uniwersytecka dąży przede wszystkim do zapewnienia optymalnej obsługi pracownikom naukowym, doktorantom i studentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tym samym pragniemy budować i podtrzymywać relacje ze społecznością akademicką naszej Uczelni oraz zwiększać stopień wzajemnej identyfikacji.

Cele te realizuje m.in. ZESPÓŁ BIBLIOTEKARZY DZIEDZINOWYCH, mający wspomagać Bibliotekę w gromadzeniu zasobów wiedzy zebranej i dostępnej w kolekcjach historycznych oraz najnowszych źródłach informacji, we współpracy
i z uwzględnieniem potrzeb wszystkich, którzy pragną korzystać z tych zasobów.

Wzajemnej komunikacji mają służyć portale dziedzinowe, do których odwiedzania serdecznie zapraszam!

dr Małgorzata Dąbrowicz,
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej