Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Regulamin i opłaty arrow Zasady korzystania z zasobów elektronicznych BU
Informator
Zapytaj bibliotekarza
Godziny otwarcia, lokalizacja
Czytelnie i pracownie
Wypożyczalnia
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Informatorium
Regulamin i opłaty
Zasady dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej
Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza zaakceptowanie "Zasad dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej."


Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie pracownicy i studenci UAM posiadający ważną kartę biblioteczną.
Zalogowanie następuje po podaniu numeru karty oraz numeru PESEL.
Obcokrajowcy zatrudnieni lub studiujący na UAM zamiast numeru PESEL podają odpowiednio dane – datę urodzenia uzupełnioną o pięć zer w formacie: RRMMDD00000. W przypadku pojawienia się informacji o duplikacie ostatnia cyfra powiększona zostanie o 1.
W przypadku problemów z logowaniem należy sprawdzić:
  • czy karta biblioteczna jest ważna - jeśli nie, należy przedłużyć ją w Wypożyczalni
  • czy dane (np. nr PESEL) zapisane w Wypożyczalni są aktualne.

Dozwolone jest:
  • wykonanie pojedynczej kopii artykułu na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych,
  • tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów potrzebnych do prowadzonych przez daną osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym.
Kolekcję tę można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań naukowych.

Zabrania się:
  • masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów i czasopism oraz przechowywanie ich bez potrzeby podyktowanej prowadzonymi obecnie badaniami,
  • redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom) w jakiejkolwiek formie, za opłatą lub bezpłatnie. Wyjątek stanowi wymiana międzybiblioteczna (tylko w formie drukowanej lub faksu) i naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy,
  • publikacji fragmentów artykułów i ich przedruk w formie oryginalnej, czy to zmienionej, z pominięciem podania źródła i praw autorskich,
  • udzielania osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom UAM)) dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie komputera (przy autoryzacji przez adres IP), czy poprzez udostępnienie loginu i hasła (przy autoryzacji zdalnej),
  • wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych BU do działalności komercyjnej (innej niż naukowa).