Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Pracownia Zbiorów Ikonograficznych
Zbiory Specjalne
Oddział Zbiorów Specjalnych
Pracownia Rękopisów
Pracownia Starych Druków
Pracownia Zbiorów Muzycznych
Pracownia Zbiorów Ikonograficznych
Pracownia Zbiorów Kartograficznych
Pracownia Zbiorów Masońskich
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Pracownia Zbiorów Ikonograficznych

Oddział Zbiorów Specjalnych

Pokój 175;
poniedziałek9.00 - 14.00
wtorek - czwartek9.00 - 14.00
piątek9.00 - 18.00
Obsada:
mgr Jakub Skutecki, st. kustosz dypl.
tel. 061 829 3833
mgr Anna Długosz-Kliks, st. bibliotekarz
tel. 061 829 3833

Pracownia istnieje od 1961 roku jako jednostka Oddziału Zbiorów Specjalnych. Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały ikonograficzne związane z historią Poznania i Wielkopolski oraz z postaciami związanymi z tym regionem.

Zbiory ikonograficzne tworzą kolekcje:
 1. Fotografii:
  • oryginalne negatywy na szkle i błonie fotograficznej (XIX-XX wiek);
  • oryginalne odbitki (XIX - XX wiek);
  • odbitki stykowe ze starych negatywów.
 2. Grafiki:
  • albumy i teki graficzne (XVIII-XX);
  • grafika samoistna i druki ulotne (XVII - XX w.);
  • widokówki poznańskie i wielkopolskie.
 3. Wydawnictw albumowych i encyklopedycznych.
Zbiór oryginalnych fotografii poznańskich i wielkopolskich z 2 połowy XIX i początku XX wieku oraz zbiór dawnych widokówek poznańskich i wielkopolskich tworzą najcenniejsze kolekcje ikonograficzne. Są największymi szeroko udostępnianymi kolekcjami tego rodzaju.

Ich cenne uzupełnienie stanowią oryginalne grafiki z XVII - XX wieku. Wśród obiektów ikonograficznych nie ma rarytasów o wysokiej wartości antykwarycznej, rangę zbioru określa jego wielkość i różnorodność.

Zbiory udostępniane są przede wszystkim do badań naukowych z zakresu historii i historii sztuki. Stanowią też źródłowy materiał dokumentacyjny dla konserwatorów zabytków, historyków, regionalistów.

W pracowni znajdują się katalogi widokówek poznańskich i wielkopolskich; katalog fotografii; katalog albumów i tek.

Pracownia tworzy bazę WieKI »

WieKI - Wielkopolska Kolekcja Ikonograficzna to platforma prezentacji regionalnych zbiorów ikonograficznych przechowywanych w zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Obejmuje kolekcje grafik XVII-XX wieku, fotografii XIX-XX wieku, dawnych widokówek, ilustrowanych druków akcydensowych, etc. gromadzonych w Pracowni Ikonograficznej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Bibliografia:
 • Lisakowska S., Materiały ikonograficzne do historii Wielkopolski w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Część 1. Poznań 1990
 • Lisakowska S., Indeks ikonograficzny portretów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Część 2. Poznań 1991
 • Skutecki J., Wydra W., Poznań na przełomie wieków XIX i XX. Fotografie sprzed lat. Poznań 1992
 • Skutecki J., Poznań na dawnych widokówkach, Część 1: Widokówki z lat 1896-1905. Poznań 1995
 • Skutecki J., Poznań na dawnych widokówkach, Część 2.1-2.5: Widokówki z lat 1905-1918. Poznań 1996-1998
 • Skutecki J., Poznań na dawnych widokówkach, Część 3.1: Widokówki z lat 1918-1939. Poznań 1999
 
Antynapoleońska karykatura polityczna, miedzioryt kolorowany
Antynapoleońska karykatura polityczna, miedzioryt kolorowany
Adrien van Bloemen [del.] Johann Martin Martin [sc.], ''Giovanni di Leszno... [Jan Leszczyński, wojewoda poznański]'', miedzioryt 1674
Adrien van Bloemen [del.] Johann Martin Martin [sc.], ''Giovanni di Leszno... [Jan Leszczyński, wojewoda poznański]'', miedzioryt 1674.
Marian Jaroczyński, ''Tytus Działyński'', litografia z 1855 r.
Marian Jaroczyński, "Tytus Działyński", litografia z 1855 r.
Henryk Aschenbrenner, ''Ladislaus Lubieński A.G. [Władysław Łubieński arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski],'' litografia z 1864 roku.
Henryk Aschenbrenner, ''Ladislaus Lubieński A.G. [Władysław Łubieński arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski],'' litografia z 1864 roku.
Okładka albumu fotograficznego ''Kunstverein Posen'' z ok. 1892 r.
Okładka albumu fotograficznego ''Kunstverein Posen'' z ok. 1892 r.
Pomnik Adama Mickiewicza [1859] na fotografii z ''Albumu pamiątkowego miasta Poznania'' Antoniego Rose z 1883 r.
Pomnik Adama Mickiewicza [1859] na fotografii z ''Albumu pamiątkowego miasta Poznania'' Antoniego Rose z 1883 r.