Programy publikowania otwartego

Wirtualna Biblioteka Nauki – program zakupu i udostępniania światowego piśmiennictwa w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawniej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), realizowany przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów elektronicznych na serwerach wydawców (licencja odnawiana co roku).

Program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej

W zakresie licencji krajowej Ministerstwo uruchomiło program publikowania otwartego i pokrywa koszty publikacji artykułów w modelu Open Access w wybranych czasopismach wydawnictw Elsevier i Springer.

Elsevier. Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl.

Springer. Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w wydawnictwie Springer Nature można kierować na adres oa.verification@springernature.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Poland Read and Publish agreement.

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej

W ramach licencji konsorcyjnej uruchomiono programy publikowana otwartego dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są uczestnikami określonego konsorcjum. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest uczestnikiem konsorcjów: American Chemical Society (ACS), Cambridge University Press (CUP) oraz Institute of Physics (IOP).

Loading...
Skip to content