Plan Zarządzania Danymi

Plan Zarządzania Danymi (ang. Data Management Plan) to podstawowe narzędzie do zarządzania danymi badawczymi, które zawiera szczegółowe informacje o rodzajach danych badawczych, zasadach korzystania z nich, w tym procedur ich udostępniania i archiwizacji w trakcie i po zakończeniu badań naukowych lub procesu badawczego. Dokument ten powinien powstać już na wstępnym etapie projektów naukowych.

Plan Zarządzania Danymi jest coraz częściej wymagany przez instytucje i agencje przyznające środki finansowe na badania naukowe (konkursy Narodowego Centrum Nauki, granty w programach Horyzont 2020 i Horyzont Europa finansowanych przez Komisję Europejską).

Podstawowe elementy Planu Zarządzania Danymi badawczymi:

  • opis pozyskanych lub wytworzonych danych,
  • określenie kwestii prawnych,
  • rodzaje i formaty plików używanych w projekcie,
  • przechowywanie danych (informacje o przechowywaniu danych w czasie realizacji projektu; informacje o tworzeniu kopii zapasowych i procedur kontroli danych),
  • zasady dostępu (jakie dane jesteśmy zobowiązani udostępnić, na jakich zasadach udostępniamy dane badawcze; gdzie udostępnimy dane badawcze)
  • prawne i etyczne aspekty przechowywania i udostępniania danych (określenie zasad długotrwałego przechowywania danych, wybór danych do archiwizacji, okres przechowywania danych),
  • koszty niezbędne do przygotowania danych, ich udostępniania i przechowywania.
Loading...
Skip to content