Opłaty Biblioteki Uniwersyteckiej

WYKAZ OPŁAT BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ (od 1 października 2022 r.)

I. OPŁATY OGÓLNE

Rodzaj usługi/opłaty

Cena brutto

Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego (na rok akademicki)

12,00 zł

Wydawanie Karty Gościa dla osób spoza poznańskiego środowiska akademickiego (raz na pół roku)

nieodpłatnie

Duplikat karty bibliotecznej

12,00 zł

Wypożyczenie kaucyjne

minimalna kaucja – 50 zł

Oplata za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego (za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom)

0,30 zł

 

Opłata za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie „wypożyczenie nocne” w Bibliotece Uniwersyteckiej (za każdą rozpoczętą godzinę, za każdy wypożyczony tom)

5,00 zł

 

Opłata za tradycyjny monit papierowy

wg aktualnego cennika Poczty Polskiej

Opłata za zgubiony lub zniszczony materiał biblioteczny

zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM

 

Zagubienie klucza do szafki odzieżowej

200,00 zł

Zagubienie żetonu z szatni

20,00 zł

Rodzaj usługi

Cena brutto

Prowadzenie poszukiwań bibliograficznych dla użytkowników zewnętrznych, przygotowanie obiektów do skanowania, itp.

1 godzina

50 zł

Szkolenia użytkowników zewnętrznych

1 godzina

100 zł

Wykłady dla użytkowników zewnętrznych (grupy do 60 osób)

1 godzina

150 zł

Rodzaj usługi

Cena brutto

Wydruk danych tekstowych

1 szt.

0,30 zł

Wydruk danych graficznych czarno-białych

format A4

1 szt.

0,30 zł

format A3

1 szt.

0,60 zł

Wydruk danych graficznych kolorowych

format A4

1 szt.

1,00 zł

format A3

1 szt.

2,00 zł

Ksero z oryginału (od roku 1946)

format A4

1 szt.

0,30 zł

format A3

1 szt.

0,60 zł

Odtwarzanie (kopiowanie) książek w przypadku ich zagubienia (bez oprawy)

 

 

1 strona

0,50 zł

Rodzaj usługi

Cena brutto

Kopiowanie mikrofilmu na materiałach diazo

1 klatka

0,60 zł

Skanowanie mikrofilmu

1 skan

0,90 zł

Skanowanie z oryginału – rozdzielczość 300 dpi*

minimalny koszt usługi dla zbiorów z magazynu i czytelń – 10,00 zł, dla zbiorów specjalnych – 20 zł

format A1

1 skan

10,00 zł

format A2

1 skan

8,00 zł

format A3

1 skan

2,00 zł

format ≤ A4

1 skan

1,00 zł

Skanowanie z oryginału (rozdzielczość 600 dpi)*

format A1

1 skan

20,00 zł

format A2

1 skan

16,00 zł

format A3

1 skan

4,00 zł

format ≤ A4

1 skan

2,00 zł

Opłata za sprzedaż zarchiwizowanych plików TIFF z kolekcji Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej*

1 szt.

1,00 zł

Skanowanie strony artykułu w ramach usługi elektronicznego zamawiania kopii artykułu

300 dpi

0,60 zł

Skanowanie z OCR, z zapisem w formacie TIFF oraz PDF i/lub Word**

1 strona standardowa

1,10 zł

1 strona niestandardowa

1,50 zł

Opłata za wysłanie kserokopii lub nośników z zawartością cyfrową listem tradycyjnym

wg aktualnego cennika Poczty Polskiej


* W przypadku doktorantów i pracowników naukowych UAM, posiadających aktywne konto biblioteczne, obowiązuje 25% rabatu. ** Usługa skanowania z zastosowaniem oprogramowania Optyczne Rozpoznawanie Tekstu (OCR), z zapisem w formacie TIFF oraz PDF i/lub Word, skierowana jest wyłącznie do pracowników naukowych UAM.

• Strona standardowa: prace publikowane i wydruki komputerowe (czcionka standardowa). • Strona niestandardowa: maszynopisy i publikacje o zmniejszonej czytelności tekstu.

    • Rozpoznaniu OCR nie podlegają formy graficzne (wykresy, tabele) oraz teksty o czcionkach nietypowych (gotyk, czcionki ozdobne).
    • Pracownia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od czynności związanych z poprawianiem tekstu, w przypadku materiałów bardzo trudnych, tj. co najmniej połowy stron rozpoznanych na poziomie poniżej 50% w odniesieniu do całości. Opłata w takim przypadku zostanie naliczona, jak za skanowanie oryginału w rozdzielczości 300 dpi.
W przypadku, gdy zamawiany materiał pochodzi z kolekcji zbiorów specjalnych, Regionalnego Zasobu Bibliotecznego (dawny Narodowy Zasób Biblioteczny) lub posiada zły stan zachowania, a próby zeskanowania mogłyby go pogorszyć lub uszkodzić, Biblioteka ma prawo odmówić wykonania usługi lub też poddać ją indywidualnej wycenie. W przypadku zamówień na większą liczbę kopii Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, w porozumieniu z Prorektorem właściwym dla spraw Biblioteki, może dokonać indywidualnej wyceny wykonania usług.

Rodzaj usługi

Cena brutto

Dezynfekcja materiałów w komorze gazowej 

1 wsad

690,00 zł

1 obiekt

25,00 zł*

 

Specjalistyczne usługi introligatorsko-konserwatorskie

Wycena indywidualna, uzależniona od stanu zachowania obiektu lub rodzaju zlecanych prac

* W przypadku obiektów większych niż książka formatu A4 cena ustalana jest indywidualnie.

Rodzaj usługi

Cena brutto

Sprowadzenie materiałów z bibliotek polskich

20,00 zł

Sprowadzenie materiałów z bibliotek europejskich

70,00 zł

Sprowadzenie materiałów z bibliotek spoza Europy

120,00 zł

Kserokopie

1 sztuka/format A4

0,30 zł

Wydruk z baz danych

1 sztuka/format A4

0,30 zł

Skany

1 skan/format A4

0,20 zł

Wypożyczenia materiałów bibliotecznych do bibliotek europejskich

1 Voucher

lub  8 Euro

Wypożyczenia materiałów bibliotecznych do bibliotek spoza Europy

2 Vouchery lub 16 Euro

Kserokopie – biblioteki europejskie

do 20 sztuk/format A4

1 Voucher

lub  8 Euro

Kserokopie – biblioteki spoza Europy

do 20 sztuk/format A4

2 Vouchery lub 16 Euro

Rodzaj sali / Liczba miejsc

Cena brutto

Duża sala wykładowa – s. 82

70

100,00 zł (+ 23% VAT)

Sala szkoleniowa – s. 62

18

40,00 zł (+ 23% VAT)

Sala do pracy grupowej – s. 53, BUkawka

30

40,00 zł (+ 23% VAT)

Wynajem zabytkowych wnętrz Biblioteki w celu organizacji wydarzeń (sesje fotograficzne, filmowe, wywiady itp.) wyceniany jest indywidualnie przez Dyrekcję, zależnie od podmiotu realizującego usługę, charakteru przedsięwzięcia oraz stopnia jego uciążliwości.

Minimalna opłata wynosi 50,00 zł (+ 23% VAT) za godzinę.

Loading...
Skip to content