Komiksy. FAQ

Ponieważ zauważyliśmy lukę w zbiorach nie tylko naszych, ale w ogóle ogólnopolskich. Rozmowy z osobami, które zajmują się historią komiksu w Polsce, pokazały, że ich praca – ze względu na brak materiału źródłowego w bibliotekach – jest utrudniona. Ponadto żadna biblioteka naukowa nie gromadziła dotychczas systematycznie tego typu materiałów. Również pracownicy naukowi wskazali potrzebę stworzenia takiej kolekcji, głównie ze względu na ich własne badania naukowe oraz studentów, którzy chcieliby pisać prace na temat komiksów. Zachowajmy dla przyszłych pokoleń świadectwo obecności w kulturze tego typu materiałów.

Ponieważ, z reguły, posiadamy pojedyncze egzemplarze danego tytułu, pragniemy chronić kolekcję w sposób szczególny. Wiele tytułów zgromadzonych w Bibliotece, to obecnie unikaty, które bardzo trudno kupić. Zwłaszcza zbiór zinów stanowi ewenement na skalę krajową.

W przypadku komiksu polskiego i wydawanego w Polsce staramy się stworzyć zbiór pełen, zbiór reprezentacyjny dla kultury polskiej. W przypadku komiksów zagranicznych pragniemy uzupełniać kolekcję o tytuły nagradzane lub z jakiegoś powodu istotne dla rozwoju gatunku. Ponieważ w przypadku polskich komiksów musimy opierać się na egzemplarzu obowiązkowym, stąd apel do wydawców, aby przestrzegali tego wymogu. Dziękujemy również tym wydawcom, którzy wywiązują się z tego obowiązku. W przypadku literatury naukowej staramy się gromadzić wszystko, co ukazuje się w Polsce na ten temat oraz najważniejsze opracowania światowe, zarówno bibliografie, jak i opracowania teoretyczne. Podobnie jak kolekcja komiksów, zbiór ten jest systematycznie poszerzany.

W przypadku komiksów wydanych w Polsce musimy opierać się na egzemplarzu obowiązkowym. Dlatego tytuł, który pojawił się na rynku wydawniczym np. w styczniu, u nas znajdzie się dopiero pół roku później. W tym wypadku wiele zależy od wydawcy. Jeśli wywiąże się on terminowo z obowiązku dostarczania e.o., tytuły są dostępne szybko. Jeżeli chodzi o tytuły zagraniczne, będziemy kupować pozycje nagrodzone oraz będące kontynuacją serii, którą już posiadamy w naszych zbiorach. Jeśli uważasz, że jakiś tytuł powinien znaleźć się w zbiorach BU, a my go nie mamy, napisz (komiksywbibliotece@gmail.com).

To specyfika systemu oraz zależność od ogólnopolskich wymogów i norm katalogowania. „Thorgal”, na przykład, ukazuje się w serii „Klub Świata Komiksu” i dla katalogującego to ta nazwa jest nadrzędna. Jeśli zatem poszukujesz konkretnego tomu i znasz jego tytuł – szukaj wg tytułu (np. „Zdradzona czarodziejka” w przypadku „Thorgala”) lub autora. Pamiętaj również, że możesz przeszukiwać katalog przez słowa z tytułu serii – wówczas wyświetlą się wszystkie tomy. Jeżeli tytułu serii (np. „Świat Edeny”) nie znajdziesz w opisie – szukaj wg autora, tytułu poszczególnych części lub tytułu serii w oryginale. Tytułu czasopisma szukaj w zbiorze czasopism.

Z braku miejsca w Czytelni Zbiorów Specjalnych. W naszych zbiorach zgromadzono już około 5 tysięcy komiksów – i wciąż ich przybywa. W Oddziale Zbiorów Specjalnych znajdują się przede wszystkim zbiory rękopiśmienne, stare druki, kartografia, ikonografia, muzykalia, DŻS, masonica oraz regionalia dotyczące Poznania i Wielkopolski. Pomimo iż posiadamy pokaźny zbiór komiksów i literatury na ich temat, kolekcja ta stanowi tylko niewielką cząstkę tego, co można znaleźć w murach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Loading...
Skip to content