XXIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUK HISTORYCZNYCH POZNAŃ 2020/2022

XXIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUK HISTORYCZNYCH POZNAŃ 2020/2022

21-27 SIERPNIA 2022

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W POZNANIU

Zapraszamy uczestników Kongresu do odwiedzenia Biblioteki i naszych zbiorów ogólnie dostępnych i tych nieeksponowanych. Zachęcamy do indywidualnych odwiedzin i korzystania ze wszystkich czytelni.

Podczas Kongresu w gmachu Biblioteki odbywają się wystawy zbiorów specjalnych i Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Uczestnicy Kongresu mają możliwość poznania historii i zbiorów Biblioteki z przewodnikiem. Wezmą udział w prezentacji najcenniejszych zbiorów bibliotecznych w Czytelni Zbiorów Specjalnych i Regionalnych oraz kolekcji komiksów w Czytelni NOVA.

Uczestnicy Kongresu mają możliwość poznania historii i zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z przewodnikiem, wezmą udział w prezentacji najcenniejszych zbiorów bibliotecznych w Czytelni Zbiorów Specjalnych i Regionalnych oraz kolekcji komiksów w Czytelni NOVA.

CISH – XXIII KONGRES (ichs2020poznan.pl)

Loading...
Skip to content