BIBLIOTEKA 2020, nr 24(33)

55,00 

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych, a także rozwiązań stosowanych w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje.

Opis

BIBLIOTEKA 2019, nr 23(32)

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych, a także rozwiązań stosowanych w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje.

Dodatkowe informacje:

  • Rok wydania: Poznań 2019
  • Wydanie: I
  • Biblioteka
  • PL ISSN: 1506-3615
  • Liczba stron: 405
  • Format [cm]:17 x 24
  • Okładka: miękka, lakierowana
  • Papier: zwykły drukarski

Spis treści

Artykuły – Articles

Jacek Wojciechowski,  Biblioteczna mediacja pod lupą

Library mediation under close scrutiny (the benefits and shortcomings)

Hans-Gerd Happel, Digitale Workflows, Strukturen, Serviceleistungen und Perspektiven innerhalb des deutsch-polnischen Bibliothekssystems an der Europa-Universität Viadrina

Digitale Workflows, struktury, usługi serwisowe i perspektywy wewnątrz polsko-niemieckiego systemu bibliotecznego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

Lidia Derfert-Wolf, Masowe otwarte kursy online (MOOC) – implikacje dla bibliotek szkół wyższych

Mass Open On-line Courses (MOOC) – implications and significance for academic libraries of higher education institutions

Henryk Hollender, Kurator, kuratela, kuracja? Bibliotekarz wśród naukowców w pięćdziesiąt lat po „lekarzu wiedzy” Władysława Piaseckiego

Curator, curatorship and cure? The position of the librarian in the scholarly environment fifty years after Władysław Piasecki’s theoretical clarification and justification of the notion of the “knowledge physician”

Kamila Szymańska, Użytkownicy zbiorów biblioteki i archiwum kościoła św. Jana w Lesznie w świetle dokumentów archiwalnych od XIX wieku do 1939 roku

The users of the collections of the library and archives of St. John church in Leszno in view of archival documents from the 19th century to 1939

Kamila Kłudkiewicz, Ilustracje w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” – od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego

Illustrations in the journal Przyjaciel Ludu – from the enlightened encyclopaedism to visual national canon

Krzysztof Nierzwicki, W poszukiwaniu traktatu anatomicznego De humani corporis

fabrica Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1543, 1555) w Gdańsku

In the quest for the anatomical treatise De humani corporis fabrica by Andreas Vesalius (Basel 1543, 1555) in Gdańsk

Iuliana Grażyńska, Utwory pisane prozą i wierszem, do użytku Towarzystwa Wolnomularzy z Lorient

A collection of songs written in prose and poetry for the use of the Freemason Society from Lorient

Jakub Maciej Łubocki, Sprawozdanie z 1. Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Bibliologicznej (Poznań, 3–4.04.2019)

Report on the 1st. National Student and Postgraduate Bibliological Conference (Poznań, 3–4.04.2019)

Zuzanna Wagner, Dekoracja iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem ikonografii i atrybucji

Illumination/ornamentation of the incunabulum Inc. I 11 from the collections of the Raczyński Library in Poznań. The problem of iconography and attribution

Aleksandra Wajnert,  Wybrane oprawy ksiąg kanonika gnieźnieńskiego Stanisława Grota (zm. 1624)

Selected book bindings from the collection of the Gniezno canon Stanisław Grot (d. 1624)

Michał Muraszko, Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

Cracow binding of the book formerly in possession of Jan Korzbok Witkowski from the collections of the Archdiocesan Archives in Gniezno

Przekłady – Translations

Nancy Pontika, Role i stanowiska pracy w otwartej nauce i komunikacji naukowej. Analiza zakresów obowiązków i próba prognozy przyszłych tendencji zmian w zawodzie (przeł. Tomasz Olszewski)………………………………………………………………………………………………… 291

Roles and Jobs in the Open Research Scholarly Communications Environment: Analysing Job Descriptions to Predict Future Trends (trans. Tomasz Olszewski)

Recenzje – Reviews

Jacek Wojciechowski, Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie

Jacek Wojciechowski, Bibliotekarz – biblioteka – historia

Piotr Nowak, „Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948–1954); Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW; „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r.

Jacek Wojciechowski, Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga.

Monika Małecka, Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Tytus Działyński (1796–1861).

Jacek Wojciechowski, Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. 361

Hanna Andruszko, Carl Gustav Johannsen, Staff-less Libraries. Innovative staffing design.

Justyna Łopaczyk, Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918.

Wspomnienia – Memories

Mirosława Malczewska-Kamińska (1942–2018)

Wspomnienie o Mamie – Barbarze Kunzendorf (1933–2019)

Autorzy – Authors

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BIBLIOTEKA 2020, nr 24(33)”

Loading...
Skip to content