Rocznik "BIBLIOTEKA"

BIBLIOTEKA
ISSN 1506-3615
Redaktor naczelny: dr Małgorzata Dąbrowicz
Sekretarz redakcji: mgr Justyna Łopaczyk

Więcej o roczniku „Biblioteka”

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma d ostępna jest w bazie Bazhum Muzeum Historii Polski oraz w Directory of Open Access Journals

Loading...
Skip to content