Konferencja międzynarodowa “Wojna i książka”

W dniach 13-15 listopada br. w Pałacu Działyńskich oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu odbędzie się konferencja

„Wojna i Książka.

Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze”.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej jest okazją do zorganizowania pierwszej międzynarodowej inter-dyscyplinarnej konferencji, której tematyka będzie się koncentrować wokół problematyki bibliotek, księgo-zbiorów, kultury, wydawnictw i twórców w czasach konfliktów zbrojnych i politycznych.

Miejsce: Sala Czerwona, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78 w Poznaniu oraz Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40, Czytelnia komiksów i gazet NOVA, parter

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rozmaite kategorie strat kulturalnych związanych z książką. Organizatorom zależy na podjęciu tematyki nie tylko z okresu II wojny światowej, lecz także konfliktów wcześniejszych (np.  potopu szwedzkiego) i  czasów bardziej współczesnych (zimna wojna, wojna w Iraku). Pośród zagadnień poruszanych podczas konferencji znajdą się m.in. dezorganizacja środowisk twórców, pośredników i odbiorców, budynki  bibliotek w czasie wojen i konfliktów zbrojnych, ich odbudowa oraz rekonstrukcja, a także zabezpieczanie i ochrona księgozbiorów oraz dóbr kultury podczas wojny. Uczestnicy spotkań zastanowią się również nad takimi aspektami, jak likwidacja skutków strat kulturalnych poniesionych w wyniku konfliktu zbrojnego i politycznego czy też współpraca między bibliotekami przy opracowaniu i udostępnianiu księgozbiorów, które uległy rozproszeniu i dyslokacji.

W Radzie naukowej konferencji zasiada dyrektor Muzeum Historii Polski, Robert Kostro, a paneliści reprezentują różnorodne instytucje i uczelnie polskie i zagraniczne, takie jak Uniwersytet Wrocławski, Narodowy Instytut Ossolińskich, Polską Akademię Nauk oraz Uniwersytet im. Humboldtów w Berlinie, University of Illinois czy British Library.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP.

Organizatorzy konferencji: Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Historii Polski, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, PAN Biblioteka Kórnicka, Polski Komitet Błękitnej Tarczy. 

Partnerami konferencji są: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ochrony Zbiorów.

Loading...
Skip to content