Biblioteka w mediach 2006

Biblioteka w mediach 2006

O Bibliotece Uniwersyteckiej w Studia Comeniana et historica

Wydane w Republice Czeskiej przez Muzeum Jana Amose Komenskiého Studia Comeniana et historica zamieściły obszerną informację na temat zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu i Bibliotekę Kórnicką PAN w 2004 roku konferencji dotyczącej “Źródeł do dziejów braci czeskich”.
W czasopiśmie przedrukowano również z rocznika “Biblioteka” nr 9(18) wygłoszony na tej konferencji referat prof. Jolanty Dworzaczkowej (tłumaczenie na język czeski – dr Matra Bečková) pt. “Czescy bracia – kalwiniści-reformowani ewangelicy”. Studia Comeniana et historica, 75-76 XXXVI/2006, s. 300-305.

Festiwalowe dni w bibliotece

Artykuł mówiący o wykładach i prezentacjach przygotowanych przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej z okazji IX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki ukazał się w: PANORAMA wielkopolskiej kultury, nr 11-12(20-31), listopad-grudzień 2006, s.10.

Konferencja o gazetach

O konferencji “Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/Informacja” zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu przy współudziale Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych i IFLA Newspaper Section czytamy w : PANORAMA wielkopolskiej kultury, nr 11-12(20-31), listopad-grudzień 2006, s.12.

Wystawa o Jerzym Giedroyciu

W Teleskopie (TVP3) 15 stycznia 2007 roku o godzinie 17.45 pokazano reportaż z otwarcia wystawy o Jerzym Giedroyciu, które miało miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Do czytania bliżej

W artykule przedstawiono informacje dotyczące zasobów i zasad korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na platformie cyfrowej w trzecim roku uczestniczenia w projekcie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. W: ŻYCIE UNIWERSYTECKIE nr 11(158), listopad 2006, s.18-19.

Wyróżnienia im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy

O Nagrodzie Młodych im. A. Wojtkowskiego dla Rafała Wójcika, pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej czytamy w Głosie Wielkopolskim z 24 października 2006 roku na stronie 16. 

Laureaci nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego

O laureatach Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznawanych zasłużonym wielkopolskim bibliotekarzom za całokształt zasług w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa czytamy w październikowej “Panoramie Wielkopolskiej Kultury” [nr 10 (29) 2006, str. 1, 22.].

Laureatem Nagrody Młodych im. A. Wojtkowskiego został dr Rafał Wójcik, pracownik Oddziału Zbiorów Specjalnych ( Pracownia Starych Druków) Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Działalność wydawnicza Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

W związku z X Jubileuszowymi Poznańskimi Dniami Książki Naukowej przedstawiono działalność wydawniczą Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, która jest w dużej mierze poświęcona prezentacji najciekawszych obiektów ze zbiorów specjalnych i zabytkowego księgozbioru Biblioteki. Więcej w: Panorama Wielkopolskiej Kultury, nr 10(29) październik 2006, str 8.

Biblioteka Uniwersytecka – uczelniany supermarket

O początku nowego roku akademickiego i zaopatrywaniu się studentów w niezbędną literaturę w Bibliotece Uniwersyteckiej opowiadał reportaż w Teleskopie (TVP3)
3. 10. 2006 roku o godzinie 16.45.

O bibliotekarzach

W numerze 8-9/2006 “PANORAMA wielkopolskiej kultury” ukazał się wywiad Janiny Małgorzaty Halec z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu dr Arturem Jazdonem. Tematem wiodącym były problemy zawodowe różnych bibliotek i działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Tydzień Bibliotek w Panoramie wielkopolskiej kultury

  • W Panoramie wielkopolskiej kultury (nr 6-7, czerwiec-lipiec 2006) na stronie 10 czytamy o tegorocznym Tygodniu Bibliotek, koordynowanym w Poznaniu przez Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej.
  • W tym samym numerze Panoramy na stronie 15 znajdziemy artykuł o obchodach Tygodnia Bibliotek w Nowym Tomyślu , gdzie z gościnnym wykładem “O idei narodowego zasobu bibliotecznego” wystąpił mgr Andrzej Jazdon, kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

NUKAT – katalog uniwersalny

W ŻYCIU UNIWERSYTECKIM (Nr 6(153), czerwiec 2006, str. 25) ukazał się artykuł mgr Aleksandry Mikołajskiej mówiący o współuczestnictwie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w katalogowaniu kooperatywnym poprzez centralny katalog bibliotek naukowych i akademickich -NUKAT.

Prezentacja “Biblioteki”

Prezentacja dziewiątego tomu czasopisma “Biblioteka” i krótkie omówienie artykułu dr Artura Jazdona “Miejsce biblioteki w medializacji nauki” w Forum Akademickie, nr 6/2006, str. 26.

Zarządca wśród książek

Rozmowę z dr. Arturem Jazdonem, dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej, dotyczącą funkcjonowania i przyszłości Biblioteki opublikował BIZNES WIELKOPOLSKA (nr 5/2006, str. 4-5).

Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece

11 maja 2006 roku o godzinie 19.05 Wielkopolski Informator Kulturalny (TVP3 Poznań) wyemitował program, w którym mgr Piotr Marcinkowski opowiadał o nowych zadaniach stawianych współczesnej bibliotece i bibliotekarzom. Wypowiedź nawiązywała do ogólnopolskich obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem: “Nie wiesz? -Zapytaj w bibliotece.”

Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece

Gazeta Wyborcza (Poznań, 5 maja 2006, s. 19) w dodatku kulturalnym Co Jest Grane zamieściła obszerny program tegorocznego Tygodnia Bibliotek.

Winda w Bibliotece Uniwersyteckiej

Gazeta Wyborcza ( Poznań ) z dn. 22-23 IV 2006 r., s.5, zamieszcza zdjęcie i informację o czynnej od kilku dni windzie w Bibliotece Uniwersyteckiej, tak potrzebnej szczególnie osobom niepełnosprawnym w sprawnym poruszaniu się w gmachu Biblioteki.

Wiedeńska kawa

Głos Wielkopolski (04.04. 2006, s.10) informuje o otwarciu w holu Biblioteki Uniwersyteckiej wystawy fotograficznej Bernardety Abramowicz “Kawiarnie wiedeńskie” oraz promocji książki prof. Stefana Kaszyńskiego “w cieniu habsburskich krajobrazów”. Zainaugurowano tym samym cykl spotkań “Austria w Wielkopolsce”.

Co widzi system?

Henryk Hollender zapoznaje czytelników “Poradnika Bibliotekarza” (nr luty 2006, s.21) z funkcjonowaniem najlepszej wg. autora biblioteki cyfrowej, którą jest Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Czytelnicy dowiadują się o różnych możliwościach wyszukiwawczych i sprawach, które wymagają jeszcze dopracowania.

“Obrazy Malczewskiego w sieci?. To co prawda wizja, ale realna”

Artykuł w “Gazecie Wyborczej” (Poznań, 11-13 III 2006 s, 4). Daina Kolbuszewska: “Obrazy Malczewskiego w sieci?. To co prawda wizja, ale realna”.
Autorka omawia problemy związane z tworzeniem liczącej już blisko 10 tysięcy publikacji Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Biblioteka Cyfrowa to nie tylko zbiory archiwalne, starodruki, czasopisma, ale również skrypty, monografie, podręczniki, nuty.
Prof. dr hab. Mirosław Górny, z-ca prezesa Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych mówi o projekcie włączenia do zasobów Europejskiej Biblioteki Cyfrowej zabytków znajdujących się w archiwach, muzeach i bibliotekach a nie udostępnianych ze względu na ochronę tych obiektów. W niedalekiej przyszłości, również dzięki Pracowni Mikrofilmowej znajdującej się w Bibliotece Uniwersyteckiej internauci z całego świata będą mogli nie wychodząc z domu oglądać najciekawsze zabytki kulturalne Poznania.

” Biblioteka jest wszędzie! “

Artykuł pod takim tytułem ukazał się w nr 2 (149) / 2006 “Życia Uniwersyteckiego”. Autor, Piotr Marcinkowski, pracownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej zachęca do korzystania z systemu HAN. System umożliwia dostęp do większości źródeł elektronicznych w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Jedynym warunkiem jest posiadanie komputera i ważnej karty bibliotecznej wystawionej przez Bibliotekę Uniwersytecką. Oferta skierowana jest do pracowników nauki, studentów i studentów studiów zaocznych piszących prace licencjackie czy magisterskie bez potrzeby wychodzenia z domu.

Wystawa w ramach XI Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej

Dnia 18 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto kolejną wystawę książek w ramach XI Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej. Wystawie, w której udział bierze 31 wydawców towarzyszył wykład Prezesa Wydawnictwa Rebis, Tomasza Szpondera na temat kondycji polskiego ruchu wydawniczego. Wiadomości o tym wydarzeniu ukazały się w wieczornych wydaniach Teleskopu (TVP3), w telewizji WTK oraz lokalnym radiu “Merkury” Poznań dnia 18 II 2006 r.

Źródła elektroniczne i przyszłość tradycyjnej książki naukowej

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej udzielił wywiadu poznańskiej stacji radiowej RMF. Rozmowa dotyczyła spraw związanych z rozwojem Biblioteki a w szczególności źródeł elektronicznych i problemów przyszłości tradycyjnej książki naukowej. W trakcie rozmowy zwrócono uwagę na bogatą ofertę poznańskich wydawnictw w ramach XI Przeglądu Książki Naukowej odbywającego się w gmachu Biblioteki.
Loading...
Skip to content