Biblioteka w mediach 2004

Wkrótce…

Biblioteka w mediach 2004

INWESTYCJA/ Raczyńscy z Uniwersytecką

Odpowiedzi na pytanie dlaczego Biblioteka Uniwersytecka nie skorzysta z propozycji wykorzystania nowych pomieszczeń w komercyjnej części nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich udzielił dyrektor biblioteki dr Artur Jazdon w: Głos Wielkopolski, 18/19 grudnia 2004 r., strona 3. 

BARDZO DUŻY FORMAT

Biblioteka Uniwersytecka kupiła nowy, wielofunkcyjny skaner, którym można skanować druki o formacie A1. Urządzenie będzie wykorzystane do skanowania zbiorów ikonograficznych, kartograficznych i starych druków, potem umieszczanych w zbiorach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Więcej na ten temat w: Gazeta Wyborcza (Poznań), 3 grudzień 2004, strona 6. 

Nagrody Wojtkowskiego

 • O rozdaniu nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego dla najlepszych bibliotekarzy przeczytamy w Głosie Wielkopolskim (GŁOS POZNANIAKA) z dnia 24 listopada 2004 r. na stronie 8. Nagrodę Młodych otrzymała mgr Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak, pracująca w Oddziale Zbiorów Zwartych Nowych w Bibliotece Uniwersyteckiej.
 • Obszerna relacja z uroczystości wręczenia nagród również w: Panorama wielkopolskiej kultury, nr 11, grudzień 2004, s. 1,13,14.

BIBLIOTEKI. Windykator ściga… książki

O nowych metodach odzyskiwania przetrzymywanych książek przeczytamy między innymi w rozmowie z mgr Jolantą Grześkowiak, kierownikiem wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej w: Głos Wielkopolski, 20/21 listopada 2004 r., strona 5, 8.

POZNAŃ. O PAPIEŻU

O wystawie zorganizowanej w Bibliotece Uniwersyteckiej ”Co zostało powiedziane? Jan Paweł II w Poznaniu 3 czerwca 1997” przeczytamy w Gazecie Wyborczej, Poznań, 6 października 2004, strona 6 oraz w Głosie Wielkopolskim, GŁOS POZNANIAKA, 6 października, strona 8.

MIĘDZY CISZĄ A CISZĄ

Obszerny wywiad z dr Arturem Jazdonem, dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej znajdziemy w Gazecie poznańskiej z dnia 2-3 października 2004, na stronie 11,14. Dyrektor opowiadał o funkcjonowaniu współczesnej Biblioteki, komputeryzacji, zabezpieczeniach zbiorów i ich pozyskiwaniu

ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO KASIĄŻEK

Winda dla niepełnosprawnych, nowa szatnia i elektroniczny system zamawiania książek – to niektóre udogodnienia, jakie szykuje dla swoich czytelników Biblioteka Uniwersytecka. Więcej na ten temat w : Gazeta Wyborcza (Poznań) 31 lipca – 1 sierpnia 2004, s.3

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA RATUJE KSIĄŻKI

Jednym z zadań Pracowni Restauracji Książki w Bibliotece Uniwersyteckiej jest ”odkwaszanie” zbiorów Biblioteki. Aż 90-95% procent księgozbioru wymaga ”odkwaszenia” opowiadał dr Janisław Osięgłowski, kierownik Pracowni Restauracji Książki. Więcej o kwaśnym papierze w Gazecie Wyborczej (Poznań) z 21 lipca 2004 roku na stronie 3, a także w Życiu z 22 lipca 2004 roku na stronie 7

Zdjęcie z Gazety Wyborczej

STEREOMIASTO
Sensacyjne zdjęcia starego Poznania

O kupionych przez Bibliotekę Uniwersytecką na aukcji w Niemczech zdjęciach stereoskopowych Poznania, wykonanych przez fotografa Kurta Emmericha, pochodzących prawdopodobnie z lat 1893 – 1895 czytamy w Gazecie Wyborczej z 26 maja 2004 roku (Poznań) na stronie 2. 

UCHYLONE DRZWI

Z okazji jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu dla zwiedzających został udostępniony zabytkowy gabinet dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, więcej na ten temat: Głos Wielkopolski (GŁOS POZNANIAKA), 10 maja 2004, s. 2.

WYSTAWA EUROPEJSKA

 • W Gazecie Wyborczej (Poznań) z 29 kwietnia 2004 roku na stronie 2, czytamy o wystawie ”Europa – Polska – Europa” zorganizowanej w Bibliotece Uniwersyteckiej, która została przygotowana w związku z wejściem w życie 1 maja traktatu akcesyjnego.
 • O wystawie informuje także Głos Wielkopolski (Głos poznaniaka), 29. IV. 2004, s. 9.
 • W TVP 3 w Teleskopie o godzinie 17.50 pokazano krótki reportaż z otwarcia wystawy ”Europa – Polska – Europa”

PROFESOR ZBIERACZEM

 • O wystawie w Bibliotece Uniwersyteckiej poświęconej historii Australii, Chin, Wietnamu przygotowanej przez profesora Wiesława Olszewskiego informuje nas Głos Wielkopolski (GŁOS POZNANIAKA) z 20/21 marca 2004 roku na stronie 8
 • Wywiad z prof. dr hab. Wiesławem Olszewskim na temat wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej ”Badania Podróże Biblioteka” można było usłyszeć 19 marca o godzinie 18.20 w radio Merkury. Relację z wystawy pokazał również Teleskop w TVP3
 • 25 marca 2004 TVP3 pokazała wywiad z prof. dr hab. Wiesławem Olszewskim, w którym mówił o swojej wystawie zorganizowanej w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz wyrazil wdzięczność za możliwość eksponowania zbiorów

PODAROWALI PRZYGODĘ

Do rozpoczętej przez ”Głos Wielkopolski” akcji zbierania książek przyłączyła się Biblioteka Uniwersytecka przekazując sporą ich ilość.
Więcej: Głos Poznaniaka w: Głos Wielkopolski, 13-14 marca 2004, s.1

LECZENIE PAPIERU

O negatywnym wpływie kwaśnego papieru na książki i czasopisma oraz o konieczności i sposobach konserwacji literatury wydanej na tym papierze opowiadał dr Janisław Osięgłowski, kierownik Pracowni Restauracji Książki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w : Gazeta Poznańska, 6-7 marca 2004, nr 56, s. 13 

HISTORIA PEWNEGO GLOBUSA

Informacje o zabytkowym globusie z 1632 roku będącym w posiadaniu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu znajdziemy w: Newsweek, dodatek specjalny do nr. 9/2004, s.42

GABINETY MÓWIĄ

W Głosie Wielkopolskim (Poznań, 17.II.2004, s. 4) w cyklu Gabinety mówią został zaprezentowany gabinet Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu dr Artura Jazdona.

Pożar w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej

Gazeta Wyborcza, Poznań z 7/8 lutego 2004 na stronie pierwszej informuje o pożarze, który jak sądzono wybuchł w Bibliotece Uniwersyteckiej. Okazało się, że zapaliły się sadze w kominie w kamienicy stojącej na rogu ulic Ratajczaka i św. Marcin. 

IX Przegląd Poznańskiej Książki Naukowej

 • O IX Przeglądzie Poznańskiej Książki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej i o wykładzie Ryszarda Rogaczewskiego podczas którego zaprezentował reprint ”Biblii” Gutenberga czytamy w: Gazecie Wyborczej, Poznań z 31 stycznia – 1 lutego 2004 roku na stronie 2.
 • Relację z IX Przeglądu Poznańskiej Książki Naukowej znajdziemy również w Expressie Poznańskim w: Gazecie Poznańskiej z 31.01 – 01.02. 2004 roku na stronie 4.

TOMOGRAFIA GLOBU

 • Do Biblioteki Uniwersyteckiej powrócił po renowacji XVII – wieczny globus wykonany przez niemieckiego kartografa Mateusza Greutera. Więcej informacji w: Gazeta Wyborcza, Poznań, 21.01.2004, s.3
 • W dniu 29 stycznia 2004 roku w programie Mała czarna w TVP3 kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej mgr Rafał Michałowski zaprezentował globus świata, niemieckiego kartografa Mateusza Greutera, poinformował o historii obiektu i jego konserwacji.

Bibliografia zawartości dziewiętnastowiecznych czasopism poznańskich

W książce prof.dr.hab. Edwarda Pieścikowskiego ”ACH! W TYM POZNAŃSKIEM… ŻYCIE LITERACKIE XIX WIEKU.” wydanej w Poznaniu 2003 roku, czytamy na stronie 176 opinię autora o słuszności publikowania przez Bibliotekę Główną UAM serii bibliografii zawartości dziewiętnastowiecznych czasopism poznańskich. 

SPOTKANIE z profesorem Wiesławem Wydrą

 • Relację ze spotkania profesora Wiesława Wydry z czytelnikami w PTPN opisuje Głos Wielkopolski z 15 stycznia 2004 roku na stronie 8
 • Gazeta Wyborcza w dodatku regionalnym z 15 stycznia 2004 na stronie 2, także wspomina o spotkaniu z prof. Wydrą. Profesor wyjaśnia między innymi dlaczego najnowszą książkę zrestytuował ”Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano Bogurodzicę”.

PROFESOR OD PERGAMINÓW

KSIĘGARNIA KAPITAŁKA. Spotkanie z prof. Wydrą. 
Promocja książki prof. Wydry, o której zapowiedź zamieściła Gazeta Wyborcza, Poznań, 14 styczeń 2004, s.6.
Loading...
Skip to content