Zasoby dostępne zdalnie – przewodnik

Książki elektroniczne​ >>

Kolekcje książek elektronicznych w subskrypcji UAM są rejestrowane i zdalnie dostępne w "WYSZUKIWARCE zasobów naukowych". Dostęp zdalny do poszczególnych kolekcji znajduje się także w zakładce strony www ZASOBY. Kolekcja książek elektronicznych w licencji krajowej MNiSW liczy ponad 77.497 książek anglojęzycznych wyd. Springera, 2515 wyd. Elsevier, 2449 wyd. Wiley-Blackwell. Dodatkowo subskrypcja UAM obejmuje książki na platformach Oxford Scholarship Online, Cognet Library, IBUK Libra i innych. WYSZUKIWARKA zasobów naukowych rejestruje około 391 140 tytułów książek dostępnych zdalnie. Subskrypcja UAM liczy ponad 254899 książek elektronicznych, a dodatkowo udostępnia książki dostępne w tzw. licencji krajowej MNiSW.

5/5

Zasób dostępny do 31 grudnia 2020!

LEXOTEKA to czytelnia ponad 120 interaktywnych podręczników wyd. Wolters Kluwer i Lexis Nexis. Zasób polecają wykładowcy dla studentów  wydziałów prawa i administracji w całej Polsce.

Podręczniki są dostępne w Serwisie Informacji Prawnej LEX po wcześniejszej rejestracji. Rejestracja do biblioteki/czytelni podręczników odbywa się indywidualnie w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji UAM Więcej»

5/5

TEST 2.11-31.12. 2020 (60 DNI)

Wydawnictwo Duke University ze Stanów Zjednoczonych oferuje zasoby elektronicznych czasopism i książek z wielu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, takich jak: sztuka, historia sztuki, studia azjatyckie, studia o płci, studia latynoamerykańskie, studia o muzyce i dźwięku, studia o religii, literatura, socjologia, kultura, muzyka, historia, prawo.

5/5

e-Booki na platformie GeoScienceWorld - dostęp do odwołania.

Otwarte są publikacje wydawców: American Association of Petroleum, Geologists, Canadian Science Publishing, Clay Minerals Society Geological Society of America, Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, PSAAPG, SEPM Society for Sedimentary Geology, Society of Economic Geologists, University of Wyoming. Dostęp testowy kończy się 30 czerwca 2020.

5/5

EBSCO eBook Academic Subscription Collection

EBSCO eBook Academic Subscription Collection to wielodziedzinowa kolekcja ponad 130 tysięcy książek elektronicznych, zawierająca pozycje z katalogów ponad 500 wiodących wydawnictw naukowych m. in.: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wielu innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.
Korzystanie z książek online: TUTAJ 
Pobieranie książek do użytku offline: TUTAJ

​Czasopisma elektroniczne >>

Artykuły z czasopism elektronicznych w subskrypcji UAM są dostępne zdalnie przez "Wyszukiwarkę zasobów naukowych UAM". Dostęp/link do poszczególnych kolekcji czasopism znajduje się w zakładce strony ZASOBY. Subskrypcja UAM liczy 31609 czasopism, 608 gazet, 40 tys. wydawnictw seryjnych publikowanych przez Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer, Routledge, De Gruyter , Brill, University of Toronto Press, Princeton University Press, na platformach JSTOR, CEEOL i in. Lista A-Z czasopism elektronicznych udostępnia zasób z aktualną informacją o dostępności numerów bieżących i archiwalnych, a także umożliwia wyszukiwanie czasopism wg dziedzin. Subskrypcja UAM liczy ponad 8732 tytułów czasopism elektronicznych, a ponadto są dostępne czasopisma udostępniane w tzw. licencji krajowej MNiSW.

Baz danych >>

Pełna lista otwartych baz danych i w subskrypcji UAM znajduje się w zakładce ZASOBY. Dostępne zdalnie są: Wirtualna Biblioteka Nauki: WoS, SCOPUS, InCites, SciVal, 26 baz na platformie EBSCOhost, m.in: Academic Research Ultimate, Agricola, Business Source Ultimate, Communication Source, GeoRef, Communication & Mass Media Complete, RILM Abstracts of Music Literature, MathSciNet, MLA International Bibliography with Full Text, OpenDissertations oraz archiwa Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, serwisy informacji prawnej LEX, LEGALIS i wiele innych. Subskrypcja UAM liczy 37 baz danych, a ponadto udostępnia otwarte bazy danych.

5/5

JSTOR Archive - Artstor - Primary Source

Rozszerzony dostęp do JSTOR Archive, Artstor i Primary Source do zasobów nielicencjonowanych przez UAM do 30 czerwca 2021.

5/5

Ethnologue. Languages of the World

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy Ethnologue. Languages of the World do 17 grudnia 2020.

5/5

LEX Omega Akademia / LEX Serwis Informacji Prawnej

System informacji prawniczej udostępnia obowiązujące ustawodawstwo RP, orzecznictwo i piśmiennictwo. Posiada wiele możliwości poszukiwań aktów prawnych. Zawiera metryki aktów prawnych Dz.U. i M.P., akty prawa opublikowane w wybranych dziennikach urzędowych, zeskanowane teksty pierwotne aktów prawnych, ujednolicone teksty aktów prawa miejscowego, projekty ustaw, pisma urzędowe niepublikowane, Polską Bibliografię Prawniczą PAN, dane teleadresowe, wzory umów i pism procesowych. Pełnotekstowe polskie czasopisma - 30 tyt. Baza aktualizowana jest na bieżąco.

5/5

Bibliografia Narodowa: Bibliografia Zawartości Czasopism, Przewodnik Bibliograficzny

Bibliografia Zawartości Czasopism jest jedną z części polskiej bibliografii narodowej. Rejestruje artykuły opublikowane w wybranych ogólnopolskich czasopismach, bez względu na język publikacji. Szczególnie przydatna w kwerendach tematycznych w naukach humanistycznych i społecznych.Dostępna w katalogu BN. Przewodnik Bibliograficzny to kolejna część polskiej bibliografii narodowej wyszukiwana przez katalog Biblioteki Narodowej. Rejestruje produkcję wydawniczą kraju - książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy oraz literaturę piękną. System indeksów pozwala na przeszukiwanie bazy według haseł przedmiotowych, autorów, wydawnictw, lat opublikowania i ISBN. Baza udostępniana poprzez katalog Biblioteki Narodowej, uzupełniana na bieżąco.

Zasoby otwartej nauki UAM

5/5

PRESSto. Platforma otwartych czasopisma naukowych UAM

Jest to otwarta platforma wydawnicza 76 czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, także 17 tytułów czasopism punktowanych przez MNiSW: Studia Romanica Posnaniensia, Przestrzenie Teorii, Artium Quaestiones, Czasopismo Prawno-Historyczne, Folia Praehistorica Posnaniensia, Functiones et Approximatio, IMAGES, RPEiS, Glottodidactica, Interdyscyplinarne Konteksty, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, Polish-AngloSaxon Studies, Poznańskie Studia Teologiczne, Przegląd Prawa Rolnego, Studia Edukacyjne, Studia Rossica Posnaniensia, Studia Ukrainica Posnaniensia.

5/5

AMUR. Repozytorium publikacji naukowych UAM

Repozytorium udostępnia otwarte publikacje naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Internecie. Zasoby widoczne są w wyszukiwarce Google Scholar i agregatorach publikacji otwartej nauki. Obecnie udostępnia 23 tysiące obiektów cyfrowych, ponad 16 tys. artykułów naukowców, 2040 doktoratów, 78 tytułów czasopism naukowych UAM, 230 książek Wydawnictwa Naukowego UAM, a także wydawnictw naukowych instytutów UAM, m.in. Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Filozofii UAM

5/5

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC)

WBC jest inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego, bibliotek naukowych i publicznych Poznania. WBC tworzą cztery typy zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); dziedzictwo kulturowe (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką). WBC nie jest wydawnictwem, ale archiwum z kolekcjami tematycznymi i okolicznościowymi wystawami.

Zdalne zasoby są zlokalizowane w zakładce ZASOBY na lib.amu.edu.pl

Zapytaj bibliotekarza​

Przypominamy, że pracujemy zdalnie i zapraszamy do kontaktu przez Messengera FB. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00. Zasoby elektroniczne biblioteki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "ZASOBY". Zespół udziela informacji zdalnie także przez e-mail: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content