Zasoby dostępne zdalnie – przewodnik

Książki elektroniczne​ >>

Kolekcje książek elektronicznych w subskrypcji UAM są rejestrowane i zdalnie dostępne w "WYSZUKIWARCE zasobów naukowych". Dostęp zdalny do poszczególnych kolekcji znajduje się także w zakładce strony www ZASOBY. Kolekcja książek elektronicznych w licencji krajowej MNiSW liczy ponad 77.497 książek anglojęzycznych wyd. Springera, 2515 wyd. Elsevier, 2449 wyd. Wiley-Blackwell. Dodatkowo subskrypcja UAM obejmuje książki na platformach Oxford Scholarship Online, Cognet Library, IBUK Libra i innych. WYSZUKIWARKA zasobów naukowych rejestruje około 391 140 tytułów książek dostępnych zdalnie. Subskrypcja UAM liczy ponad 254899 książek elektronicznych, a dodatkowo udostępnia książki dostępne w tzw. licencji krajowej MNiSW.

5/5

Dostęp testowy do e-booków wydawnictwa Cambridge University Press do 31 maja!

Do 31 maja można korzystać z niespełna 2000 ebooków na platformie wydawnictwa Cambridge University Press z szerokiego spektrum dziedzin.

Dostęp testowy do e-booków na platformie De Gruyter do 30.06!

Do 30 czerwca można korzystać z ponad 70 000 tytułów na platformie wydawnictwa De Gruyter. a na przełomie kwietnia i maja, po przebudowie platformy, dostęp ten zostanie poszerzony o publikacje wydawnictw University of California Press, University of Chicago Press oraz Yale University Press.

Taylor-Francis-logo

Dostęp testowy do e-booków Taylor & Francis do 4.05!

Dostępnych w trybie 'READ ONLY' (bez możliwości pobierania lub drukowania całych książek i rozdziałów) jest ponad 140 tys. książek z całego spektrum dyscyplin naukowych - m. in. humanistyka, nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczne.

maxresdefault

e-Booki Harvard Business Review Press Collection - dostęp do 31.05!

Dostęp do pełnego katalogu książek elektronicznych wydawnictwa Harvard Business Review Press. Zawartość kolekcji to ponad 600 e-Booków, w tym 400 monografii, prace seminaryjne i ponad 150 kompilacji artykułów z serii HBR Classics z zakresu takich tematów, jak: komunikacja biznesowa, rozwój kariery, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, ekonomia, przedsiębiorczość, finanse, zasoby ludzkie, zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, sukces osobisty, planowanie.

Dostęp testowy do podręczników Macmillan Explorers do 31.05!

Studenci i pracownicy UAM mają dostęp testowy do wybranych kolekcji podreczników akademickich na platformie. Obejmuje on nauki polityczne, informatykę, historię, literaturoznawstwo, pomoc społeczną (wyłączone z testu są prawo, psychologia oraz 'study skills'). Autoryzacja dostępu odbywa się inaczej niż w przypadku większości źródeł, które udostępniamy. W Macmillan Explorers użytkownicy rejestrują się indywidualnie pod adresem: https://www.macmillanexplorers.com/register-email-domain, jako login wymagany jest adres mailowy w domenie @amu.edu.pl.

e-Booki na platformie GeoScienceWorld - dostęp do 30.06!

Otwarte są publikacje wydawców: American Association of Petroleum, Geologists, Canadian Science Publishing, Clay Minerals Society Geological Society of America, Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, PSAAPG, SEPM Society for Sedimentary Geology, Society of Economic Geologists, University of Wyoming. Dostęp testowy kończy się 30 czerwca 2020.

5/5

EBSCO eBook Academic Subscription Collection

EBSCO eBook Academic Subscription Collection to wielodziedzinowa kolekcja ponad 130 tysięcy książek elektronicznych, zawierająca pozycje z katalogów ponad 500 wiodących wydawnictw naukowych m. in.: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wielu innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.
Korzystanie z książek online: TUTAJ 
Pobieranie książek do użytku offline: TUTAJ

​Czasopisma elektroniczne >>

Artykuły z czasopism elektronicznych w subskrypcji UAM są dostępne zdalnie przez "Wyszukiwarkę zasobów naukowych UAM". Dostęp/link do poszczególnych kolekcji czasopism znajduje się w zakładce strony ZASOBY. Subskrypcja UAM liczy 31609 czasopism, 608 gazet, 40 tys. wydawnictw seryjnych publikowanych przez Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer, Routledge, De Gruyter , Brill, University of Toronto Press, Princeton University Press, na platformach JSTOR, CEEOL i in. Lista A-Z czasopism elektronicznych udostępnia zasób z aktualną informacją o dostępności numerów bieżących i archiwalnych, a także umożliwia wyszukiwanie czasopism wg dziedzin. Subskrypcja UAM liczy ponad 8732 tytułów czasopism elektronicznych, a ponadto są dostępne czasopisma udostępniane w tzw. licencji krajowej MNiSW.

5/5

JSTOR - kolekcje czasopism i książek dostępne do 30 czerwca br.

Konsorcjum wydawców naukowych JSTOR otworzyło dostęp do wszystkich kolekcji książek i czasopism elektronicznych do 30 czerwca br. Zapraszamy pracowników i studentów UAM do korzystania ze zdalnego dostępu do kolekcji.

Baz danych >>

Pełna lista otwartych baz danych i w subskrypcji UAM znajduje się w zakładce ZASOBY. Dostępne zdalnie są: Wirtualna Biblioteka Nauki: WoS, SCOPUS, InCites, SciVal, 26 baz na platformie EBSCOhost, m.in: Academic Research Ultimate, Agricola, Business Source Ultimate, Communication Source, GeoRef, Communication & Mass Media Complete, RILM Abstracts of Music Literature, MathSciNet, MLA International Bibliography with Full Text, OpenDissertations oraz archiwa Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, serwisy informacji prawnej LEX, LEGALIS i wiele innych. Subskrypcja UAM liczy 37 baz danych, a ponadto udostępnia otwarte bazy danych.

5/5

LEX Omega Akademia / LEX Serwis Informacji Prawnej

System informacji prawniczej udostępnia obowiązujące ustawodawstwo RP, orzecznictwo i piśmiennictwo. Posiada wiele możliwości poszukiwań aktów prawnych. Zawiera metryki aktów prawnych Dz.U. i M.P., akty prawa opublikowane w wybranych dziennikach urzędowych, zeskanowane teksty pierwotne aktów prawnych, ujednolicone teksty aktów prawa miejscowego, projekty ustaw, pisma urzędowe niepublikowane, Polską Bibliografię Prawniczą PAN, dane teleadresowe, wzory umów i pism procesowych. Pełnotekstowe polskie czasopisma - 30 tyt. Baza aktualizowana jest na bieżąco.

5/5

Historical Abstracts with Full Text do 30 czerwca br.

Baza obejmuje ponadto kolekcję ponad 540 pełnotekstowych czasopism i ponad 140 książek . Baza jest autorytatywnym źródłem informacji z zakresu historii świata (z wyłączeniem USA i Kanady) począwszy od XV wieku do czasów współczesnych. Tematyka bazy obejmuje historię świata, historię wojskową, historię edukacji, rolę kobiet w historii i wiele innych tematów istotnych z punktu widzenia studiów i badań w zakresie historii.

SocINDEX with Full Text do 30 czerwca br.

Indeksuje czasopisma, książki, monografie, materiały konferencyjne i inne źródła oraz zawiera przeszukiwalne cytowania naukowe. Zapewnia dostęp do pełnego tekstu ponad 600 aktualnie wydawanych czasopism. Tematyka bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i dziedziny pokrewne

5/5

Bibliografia Narodowa: Bibliografia Zawartości Czasopism, Przewodnik Bibliograficzny

Bibliografia Zawartości Czasopism jest jedną z części polskiej bibliografii narodowej. Rejestruje artykuły opublikowane w wybranych ogólnopolskich czasopismach, bez względu na język publikacji. Szczególnie przydatna w kwerendach tematycznych w naukach humanistycznych i społecznych.Dostępna w katalogu BN. Przewodnik Bibliograficzny to kolejna część polskiej bibliografii narodowej wyszukiwana przez katalog Biblioteki Narodowej. Rejestruje produkcję wydawniczą kraju - książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy oraz literaturę piękną. System indeksów pozwala na przeszukiwanie bazy według haseł przedmiotowych, autorów, wydawnictw, lat opublikowania i ISBN. Baza udostępniana poprzez katalog Biblioteki Narodowej, uzupełniana na bieżąco.

Zasoby otwartej nauki UAM

5/5

PRESSto. Platforma otwartych czasopisma naukowych UAM

Jest to otwarta platforma wydawnicza 76 czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, także 17 tytułów czasopism punktowanych przez MNiSW: Studia Romanica Posnaniensia, Przestrzenie Teorii, Artium Quaestiones, Czasopismo Prawno-Historyczne, Folia Praehistorica Posnaniensia, Functiones et Approximatio, IMAGES, RPEiS, Glottodidactica, Interdyscyplinarne Konteksty, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, Polish-AngloSaxon Studies, Poznańskie Studia Teologiczne, Przegląd Prawa Rolnego, Studia Edukacyjne, Studia Rossica Posnaniensia, Studia Ukrainica Posnaniensia.

5/5

AMUR. Repozytorium publikacji naukowych UAM

Repozytorium udostępnia otwarte publikacje naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Internecie. Zasoby widoczne są w wyszukiwarce Google Scholar i agregatorach publikacji otwartej nauki. Obecnie udostępnia 23 tysiące obiektów cyfrowych, ponad 16 tys. artykułów naukowców, 2040 doktoratów, 78 tytułów czasopism naukowych UAM, 230 książek Wydawnictwa Naukowego UAM, a także wydawnictw naukowych instytutów UAM, m.in. Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Filozofii UAM

5/5

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC)

WBC jest inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego, bibliotek naukowych i publicznych Poznania. WBC tworzą cztery typy zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); dziedzictwo kulturowe (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką). WBC nie jest wydawnictwem, ale archiwum z kolekcjami tematycznymi i okolicznościowymi wystawami.

Zdalne zasoby są zlokalizowane w zakładce ZASOBY na lib.amu.edu.pl

Zapytaj bibliotekarza​

Przypominamy, że pracujemy zdalnie i zapraszamy do kontaktu przez Messengera FB. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00. Zasoby elektroniczne biblioteki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "ZASOBY". Zespół udziela informacji zdalnie także przez e-mail: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content