Zamów kopię w bibliotece

Zamów kopię to bezpłatna usługa Biblioteki Uniwersyteckiej dla naukowców i studentów UAM

Usługa jest adresowana do studentów, doktorantów i pracowników UAM. Obsługujemy wyłącznie zamówienia przysłane pocztą elektroniczną z domeny amu.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne fragmentu książki, artykułu z czasopisma oraz sygnaturę w katalogu online Biblioteki Uniwersyteckiej ze statusem dostępna. Usługa dotyczy części księgozbioru znajdującego się w Magazynie głównym Biblioteki Uniwersyteckiej, przy ul. Ratajczaka. Nie realizujemy kopii z magazynów zewnętrznych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz z księgozbiorów bibliotek wydziałów UAM. Usługa jest bezpłatna, dostępna od 30 marca 2020.

  • Zamówienia przyjmujemy na adres: zamowkopie.bu@amu.edu.pl
  • Zamówienia realizujemy w dni powszednie w godz. 9.00 – 13.00
  • W związku z rosnącą ilością zamówień, Pracownia Digitalizacji obsługująca usługę zamów kopię, nie wysyła potwierdzeń otrzymanych zamówień. Korespondencja z zamawiającymi odbywa się wyłącznie w sytuacjach koniecznych.
  • Obsługujemy wyłącznie zamówienia przysłane pocztą elektroniczną z domeny amu.edu.pl.

Korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim zgodnie z dozwolony użytkiem osobistym (prywatnym). Art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Loading...
Skip to content