Zamów kopię w bibliotece

UWAGA! Od dnia 8 lipca 2021 roku bezpłatna usługa „Zamów kopię” nie będzie realizowana.

Zamów kopię to bezpłatna usługa Biblioteki Uniwersyteckiej dla naukowców i studentów UAM

Usługa jest adresowana do studentów, doktorantów i pracowników UAM. Obsługujemy wyłącznie zamówienia przysłane pocztą elektroniczną z domeny amu.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne fragmentu książki, artykułu z czasopisma oraz sygnaturę pozycji z katalogu online Biblioteki Uniwersyteckiej ze statusem „dostępna”. Nie realizujemy kopii z księgozbiorów bibliotek wydziałów UAM. Usługa jest bezpłatna do odwołania.

  • Zamówienia przyjmujemy na adres: zamowkopie.bu@amu.edu.pl.
  • Obsługujemy wyłącznie zamówienia przysłane pocztą elektroniczną z domeny amu.edu.pl.
  • Zamówienia realizujemy w dni powszednie w godz. 9.00 – 15.00
  • W związku z dużą liczbą zamówień nie wysyłamy potwierdzeń otrzymanych zamówień. Korespondencja z zamawiającymi odbywa się wyłącznie w sytuacjach koniecznych.
  • Jednorazowo z każdej zamawianej pozycji skanuje się do 50 stron oryginału.
  • Do każdego zeskanowanego tytułu dołączany jest spis treści i nie jest on ujęty w limicie stron.

Korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim zgodnie z dozwolony użytkiem osobistym (prywatnym). Art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Loading...
Skip to content