Zielniki i dzieła botaniczne

 

    Niniejsza wystawa towarzyszy uroczystej promocji reprintu podręcznika “Botanika: Kurs ogólny” wydanego w 1932 r. przez Koło Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Poznańskiego, autorstwa Alfreda Denizota i Józefa Żurady. Nawiązując i zarazem parafrazując temat wydarzenia “Botanika” łączy pokolenia, prezentujemy obiekty ze zbioru rękopisów i starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, które łączą pokolenia botaników i pokazują fragment historii tej dziedziny wiedzy, tak ściśle związanej z farmacją. Obok oryginału “Botaniki” z 1932 r., zasadniczą część wystawy stanowi kilka starodrucznych zielników oraz traktatów botanicznych z kolekcji Erazma Majewskiego (1858-1922) – przyrodnika i człowieka wielu profesji, który w 1922 r. przekazał część swojego bogatego księgozbioru Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (ponad 860 tytułów). Antologię XVI-XVIII-wiecznych dzieł z zakresu zielarstwa i botaniki uzupełnia unikatowy rękopiśmienny zielnik autorstwa Franciszka Herbicha (1791-1865), krakowskiego botanika, lekarza i balneologa, który trafił do BUP w latach 1964-1965 wraz z archiwum Polskiego Muzeum Szkolnego we Lwowie. Na wystawie zaprezentowano także kilka rękopiśmiennych pamiątek związanych z osobą Alfreda Denizota (1873-1937) – fizyka, chemika, profesora chemii Uniwersytetu Lwowskiego i Poznańskiego, stryja Alfreda Denizota botanika.

 

Loading...
Skip to content