XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2021

Program XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2021
Autorki: Katarzyna Stanny, Joanna Błoch

XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

08 V – 15 V 2021

Znajdziesz mnie w bibliotece

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza, zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W obecnej sytuacji – kiedy  wspieranie walki z pandemią i dbanie o  bezpieczeństwo epidemiologiczne każdego z nas jest priorytetem,  Biblioteki zaznaczają swoją obecność i działalność dla czytelników wykorzystując różne formy i narzędzia  komunikacji wirtualnej.

Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek to “Znajdziesz mnie w bibliotece”  jest wielowątkowe. Znajdziesz mnie w bibliotece dzięki technologiom informacyjnym, będąc z dala od lokalizacji i siedziby biblioteki (na warsztacie szkoleniowym, spotkaniu autorskim, w trakcie pracy zdalnej). Znajdziesz mnie w bibliotece, także wówczas gdy przeszukujesz zasoby bibliotek cyfrowych (np. fotografie, urwane i odkryte wątki genealogiczne, bądź starodruk dzięki konserwacji i digitalizacji przywrócone czytelnikowi) lub docierasz do współcześnie powstałych dokumentów w postaci elektronicznej. Za: Marzena Przybysz, SBP

Obraz smartfona, będącego absolutnie niezbędnym narzędziem społecznej komunikacji młodych osób, skierowany jest do konkretnego odbiorcy treści plakatu. Tzw. tapeta ekranu to znany wizerunek Gutenberga, który świadczy o przywiązaniu właściciela smartfona do świata druku i papieru. Nawet wówczas, gdy odbiorca nie rozpoznaje na portrecie Ojca Drukarstwa, widzi realistycznie przedstawioną historyczną postać. Obraz ten jest dla nadawcy komunikatu (informacji na afiszu) symbolem jego miejsca w Gutenberg-Galaxis. Dzięki temu przekaz o spotkaniu w bibliotece jest wiarygodny. Plakat wyraźnie łączy dwa podstawowe środki przekazu: elektroniczny i tradycyjny analogowy. Za: Andrzej Tomaszewski, Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2021 rozstrzygnięty! – Tydzień Bibliotek (sbp.pl) 

Wikipedia w kształcie globu z puzli w dłoniach z napisaem Tydzień Bibliotek 2021 otwarta wiedzaKampania informacyjna w mediach społecznościowych na rzecz otwartych zasobów bibliotek w Wikipedii.

W ramach Tygodnia Bibliotek zapraszamy na spotkanie z otwartą wiedzą.  Tegoroczna kampania informacyjna w mediach społecznościowych pozwoli na bliższe poznanie zasobów zgromadzonych w repozytorium AMUR i na platformie otwartych czasopism naukowych UAM PRESSto. 

Skoncentrujemy się na zagadnieniu otwartej nauki. Pokażemy ją przez pryzmat otwartych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi oraz zasobów zgromadzonych w Wikipedii- największej wolnej encyklopedii dostępnej dla każdego. We współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska przeprowadzimy w naszych mediach społecznościowych kampanię informacyjną, która przybliży użytkownikom hasła w Wikipedii utworzone w programie #WikiUAM w Projekcie Biblioteka UAM i Projekt Białoruś. Podzielimy się doświadczeniami Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współtworzeniu haseł Wikipedii. Kampanię informacyjną otwartych zasobów w Wikipedii prowadzimy z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego w ramach współpracy w ogólnopolskiej Koalicji Otwartej Edukacji (KOED).

W tym wyjątkowym Tygodniu Bibliotek 2021 zapraszamy Państwa serdecznie, razem z Uniwersyteckim Studiem Filmowym, na premierowe cykle wykładów o niezwykłych i najciekawszych zbiorach specjalnych naszej Biblioteki. Premiery filmów odbywają się regularnie w dniach 10-14 maja, o godz. 9.00 w sieci na kanale YouTube. 

10 maja (poniedziałek)

Wykład ma przybliżyć słuchaczom zagadnienie narodowego zasobu bibliotecznego, które to pojęcie poza środowiskami bibliotek naukowych nie jest szerzej znane. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu znajduje się zbiór 46 średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych, które w 2016 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały wpisane na ogólnopolską listę narodowego zasobu bibliotecznego, czyli zbiorów uznanych za najcenniejsze, ponieważ unikatowe, a przez to wymagające szczególnej ochrony. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną najciekawsze, najstarsze i najcenniejsze (w oczach kustosza) rękopisy ze zbioru 46 kodeksów. Ich prezentacja będzie także okazją do zaznajomienia audytorium z procesem powstawania książki rękopiśmiennej w średniowieczu.

Heca albo polowanie na zająca. Najstarsza polska opera - historia odkrycia rękopisu

Andrzej Jazdon z Pracowni Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej opowie o historii odkrycia rękopisu przechowywanego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz premierze online opery „Heca albo polowanie na zająca” zrealizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi”. Więcej o premierze i projekcie piszemy na stronie Palimy się do muzyki w Jarosławkach

Tematem prelekcji będzie charakterystyka trzech bezcennych zabytków ze zbiorów starych druków BUP. Są to tzw. „Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy” (określany jako „największy … zbiór polskiej leksyki 1. połowy XVI wieku”), unikatowy kalendarz ścienny na rok 1500 oraz Historia Polonica – tajemnicze wydanie kroniki Jana Długosza z 1614 rok

10:30 - Warsztat "Wiosenne porządki 2021" w Wikipedii 1Lib1Ref zachęcający bibliotekarzy do dodawania przypisów do wiarygodnych źródeł.

Prezentacja eksponatów-masoników, ofiarowanych Bibliotece Uniwersyteckiej przez darczyńców, pozwalających odkryć złożoną symbolikę wolnomularską, przyjrzeć się efektownym rytuałom i wewnętrznej strukturze loży, a także przybliżyć atmosferę panującą podczas spotkań wolnomularzy. Wśród prezentowanych pamiątek znajdą się m. in. stroje i insygnia masońskie (fartuszki, narękawki, szarfa, naszyjnik), typowe emblematy tj. cyrkiel i węgielnica oraz akcesoria z poszczególnych lóż.

W trakcie wykładu  przedstawiony zostanie zbiór kart pocztowych Bernarda Chrzanowskiego (1861-1944), polskiego działacza społeczno-narodowego w Poznańskiem, który w latach 1901-1910 był posłem w Parlamencie Rzeszy w Berlinie.

Podczas swoich przemówień występował w obronie polskiej kultury i narodowej tożsamości, wskazywał na różne nadużycia pruskiej administracji wobec Polaków. Kilka jego mów plenarnych poświęconych było paragrafowi 130 niemieckiego kodeksu karnego, często wykorzystywanego przez policję i sądy pruskie do konfiskowania polskiej literatury i sztuki, w tym popularnych wówczas patriotycznych kart pocztowych. Jako „dowodów rzeczowych” Chrzanowski używał m.in. pocztówek. Część jego kolekcji zachowała się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

  
Loading...
Skip to content