Wystawa POZNAŃ  ‘45

POZNAŃ ’45

Wystawę w holu głównym BUP można oglądać do 21 marca 2022,

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00 i w soboty 10.00-17.00

Kuratorki: Alicja Szulc (Pracownia Rękopisów),  Agnieszka Baszko (Pracownia Ikonograficzna), Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 

23 lutego 1945 roku, po blisko dwóch miesiącach walk, padł ostatni punkt hitlerowskiego oporu w Poznaniu – Fort Winiary, czyli Cytadela. Zakończyła się niemiecka okupacja miasta. W wyniku działań wojennych niemal całkowicie zniszczona została staromiejska część Poznania i większa część zabytkowej zabudowy, urządzenia zakładów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowni, elektrowni i sieci przemysłowych. Zerwane zostały wszystkie mosty (z wyjątkiem Mostu Dworcowego), a urządzenia komunikacji miejskiej i kolejowej poważnie uszkodzone. Miasto zniszczone blisko w 55 procentach, przez kolejne lata dźwigało się z gruzów.
Prezentowane na wystawie wspomnienia mieszkańców Poznania z pierwszych miesięcy 1945 roku, to prace powstałe na konkurs pt. „Dni wyzwolenia”, ogłoszony w listopadzie 1969 roku przez redakcję „Głosu Wielkopolskiego”, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania. Przekazane w darze Bibliotece Głównej UAM w 1970 roku, zostały włączone do zbiorów Pracowni Pamiętnikarskiej.
Wspomnieniom w gablotach towarzyszą pocztówki z cyklu „Zniszczony Poznań”, które ukazały się w formie czterech albumików ok. 1946 roku nakładem „Merkuriusza”. Ich podstawą były zdjęcia wykonane przez Zbigniewa Zielonackiego. Część ikonograficzną wystawy otwiera prezentowany w pierwszej gablocie album pt. “Poznań w gruzach” z rysunkami Kazimierza Wojciechowskiego.

Loading...
Skip to content