Wydarzenia i galerie SBP

XVII Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy św. Wawrzyńca w Poznaniu 24 września 2022 r.

W program spotkania odbyła się  msza Św. w kościele pw. Wszystkich Świętych, ul. Grobla 1, której przewodniczył ks. kanonik dr Janusz Grześkowiak – duszpasterz środowisk twórczych. Od godz. 13:00 uczestnicy  zwiedzali biblioteki / muzea w grupach: Biblioteka Raczyńskich – Plac Wolności 19; Biblioteka Politechniki Poznańskiej – ul. Piotrowo 2; Biblioteka Uniwersytecka – ul. Ratajczaka 38/40; Muzeum Bambrów Poznańskich – ul Mostowa 7/9; Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza – Stary Rynek 84.  Była też okazja do rozmowy i poczęstunku – w Biblioteka Raczyńskich, Plac Wolności 19 od godz. 14.00. W  naszym spotkaniu wzięła udział pani dr Barbara Budyńska, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu odwiedził p. Wiesław Walas, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. Biblioteka zamieściła relację na swoich stronach.

XVI Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy św. Wawrzyńca w Kaliszu, 21 września 2019 r.

 
 

Medal „W dowód uznania” 2019 r. oraz Honorowa Odznaka SBP 2017 r. 

Pani Krystyna Jazdon została uhonorowana przez Prezydium ZG SBP medalem “W dowód uznania” 15 października 2019 r. Podczas tej uroczystości Honorową Odznakę SBP przyznaną w 2017 r. odebrał również dr hab. Artur Jazdon. Gratulujemy!

Zgodnie z Regulaminem medalu “W dowód uznania” z dn. 7.kwietnia 2017 r. nadaje się go osobom oraz instytucjom i organizacjom za dokonania i zasługi istotne dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa, czytelnictwa oraz informacji naukowej, na które składają się działania organizacyjne, modernizacyjne, dydaktyczne, badawcze, wydawnicze i popularyzatorskie zarówno w skali krajowej jak i lokalnej. Został ustanowiony 15 czerwca 1997 r., przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP i zaprojektowany przez artystę plastyka, Zbigniewa Jarockiego. Wraz z medalem wręczany jest dyplom, potwierdzony podpisami Przewodniczącego oraz Sekretarza Generalnego SBP. Organami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie Medalu są: ZG SBP, zarządy okręgów, oraz zarządy komisji, sekcji i zespołów działających przy ZG SBP; organem rozpatrującym wnioski jest Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP, a zatwierdzającym Prezydium ZG SBP. Zgodnie z Regulaminem Honorowej Odznaki SBP z dn. 7 kwietnia 2017 r., mogą ją otrzymać członkowie SBP z co najmniej 10-letnim stażem, za istotny dla rozwoju organizacji wkład pracy w funkcjonowanie jej struktur, promocję podejmowanych przez nią działań oraz zawodu bibliotekarza, jak również osoby nie należące do SBP, w tym obywatele innych państw, za współpracę i wspieranie różnych kierunków działalności SBP.  więcej>>

„Bibliotekarz DO POZNANIA”. 

12-13 września 2019

 

VII edycja konkursu organizowanego przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu pt.: „Bibliotekarz inny niż myślisz”.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 09 maja 2019 r. podczas konferencji „Biblioteki świata”.

Nasze koło reprezentowała Agnieszka Sadowska.

więcej>>

Forum Oddziału SBP w Poznaniu

27 czerwca 2015, Stacja Doświadczalna Marcelin, Poznań

 

Loading...
Skip to content