Warsztaty z prof. Ianem Gaddem

 

     5 lipca w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, odbyły się warsztaty dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zorganizowanych w ramach IV edycji Międzynarodowej Letniej Szkoły Doktorantów. https://isschool.home.amu.edu.pl/?page_id=779. Warsztaty na zbiorach specjalnych pochodzących z Pracowni Starych Druków, Pracowni Rękopisów, Pracowni Zbiorów Masońskich oraz Pracowni Regionalnego Zasobu Bibliotecznego, poprowadził prof. Ian Gadd z Bath Spa University, UK. https://www.bathspa.ac.uk/our-people/ian-gadd/. Warsztaty otworzył Prorektor UAM prof. dr hab. Zbyszko Melosik. W warsztatach uczestniczyli: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, prof. UAM dr hab. Aleksandra Boroń z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, prof. UAM dr hab. Tomasz R. Szymczyński z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, dr Nataliia Voitovych z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, oraz zainteresowani doktoranci. Pracownię Starych Druków reprezentowali – dr hab. Rafał Wójcik oraz Jakub Łukaszewski, Pracownię Rękopisów – dr Alicja Szulc, Pracownię Zbiorów Masońskich – Karolina Tomczyk-Kozioł, Pracownię Regionalnego Zasobu Bibliotecznego – Damian Rożek-Pawłowski.

Loading...
Skip to content