W niewoli ciała. Spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na spotkanie z dr Małgorzatą Okupnik, autorką książki:

W niewoli ciała. Doświadczenie utraty zdrowia i jego reprezentacje. Wyd. Universitas, Kraków 2018

11 lutego 2019, o godz. 17.30, w Światowym Dniu Chorego.

Podczas spotkania odbędzie się panel dyskusyjny, którego uczestnikami będą:
dr n. med. Iwona Zaporowska-Stachowiak – lekarka, specjalistka medycyny paliatywnej
dr Izabela Rutkowska – językoznawczyni, tłumaczka
ks. Marek Marcinkowski – kapelan szpitalny

Celem książki jest omówienie reprezentacji doświadczenia  utraty zdrowia wskutek poważnej, przewlekłej, somatycznej, nieuleczalnej choroby. W części pierwszej podjęto próbę definicji utraty, będącej doświadczeniem powszechnym i nieuchronnym. Odkrycia jej istoty dokonano za pomocą analizy fenomenologicznej. Część druga dotyczy kulturowego wymiaru doświadczenia utraty zdrowia. Przedstawiono w niej konceptualizacje i metafory choroby. Szczegółowo omówiono motyw niewoli. Podjęto również próbę określenia specyfiki narracji o chorobie (patografii). Analiza tego typu świadectw wymaga od badacza specjalnego nastawienia i potraktowania, a mianowicie „lektury empatycznej”. Na część trzecią składają się analizy patografii i prac plastycznych tworzonych przez osoby chore (na nowotwory złośliwe, stwardnienie boczne zanikowe, degenerację siatkówki). Włączono także świadectwo osoby towarzyszącej bliskiemu zmagającemu się z nieuleczalną chorobą.

Małgorzata Okupnik, dr nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa UAM, wykładowczyni Akademii Muzycznej  im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Autorka monografii Autobiografie polskich sportowców samotników (2005) oraz artykułów naukowych na temat autobiografizmu, badań biograficznych, pamięci, doświadczenia utraty. Redaktorka tomów Nie lubię chodzić po cudzych śladachO życiu i dziełach Ryszarda Wiktora Schramma (2009) oraz Kobiety i/a doświadczenie wojny 1914–1945 i później (razem z M. Grzywacz) (2015).

Spotkaniu towarzyszy występ zespołu muzyki dawnej „Discors Concordia”

Discors Concordia czyli inaczej Niezgodna Zgodność – w tym połączeniu słów zawiera się idea współuczestniczenia w muzyce czterech głosów i lutni, które to pozornie niezgodne, zespalają się we współbrzmieniach utworów epoki renesansu i baroku. Zespół tworzą studenci i absolwenci Royal College of Music w Londynie oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu. Członkami  zespołu są Aleksandra Pałka – sopran, Sonja Kaczmarek – alt, Łukasz Matusik – tenor, Robert Iwankiewicz – bas, Anna Biniaś – lutnia, pod kierownictwem  artystycznym  Anny Biniaś.

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Współorganizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS

Loading...
Skip to content