Teresa Tomsia & Eugeniusz Toman – Literatura do Poznania

Z a p r a s z a m y na rozmowę o znaczeniu paryskiego “Centrum Dialogu” dla polskiej kultury w 50-lecie działalności ośrodka dyskusyjnego przy rue Surcouf.
 

Teresa TOMSIA

W znikającym ogrodzie, wyd. Flos Carmeli 2023
W cieniu przelotnego trwania, wyd. WBPiCAK 2021

Z Autorką będzie rozmawiać Eugeniusz Toman.

16 X 2023 r. godz. 18:00

Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40, Czytelnia Nova

Teresa Tomsia – poznańska poetka i eseistka, współpracująca z paryskim środowiskiem artystów od 25 lat. Autorkę interesuje przenikanie się sztuk, „rzeźbienie w słowie”, inspiracje i konteksty. Pozowała w Paryżu do ostatniej rzeźby Michała Milbergera, jej portrety rysowali znani graficy i malarze: Franciszek Starowieyski, Paweł Jocz, Tadeusz Badowski, Jerzy Kopeć.

Fot. Joanna Fechner

Loading...
Skip to content