Sponsorzy

Sponsorzy

Mamy zaszczyt przedstawić fundacje i firmy, które rozumieją potrzeby naszej instytucji i ofiarnością na trwałe zapisują się w historii Biblioteki. 

Dzięki temu możemy realizować nasze zadania, uatrakcyjniać ofertę usług i dążyć do stałego podnoszenia ich poziomu oraz dalszego rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowiącej bazę naukowo-badawczą i dydaktyczną dla pracowników nauki i studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Podejmując różnorodne działania organizacyjne i merytoryczne oczekujemy na zrozumienie potrzeb i wspieranie inicjatyw naszej Biblioteki, która dzięki temu spełni społeczne oczekiwania środowiska naukowego miasta Poznania.

https://pixabay.com/pl/photos/papieru-biznesu-finans%C3%B3w-dokument-3213924/

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla UAM

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2013 roku uzyskała 57 500 zł dotacji z programu Dziedzictwo Kulturowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzyskane środki pozwoliły na zakup wyposażenia Pracowni Restauracji Książki Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W ramach dotacji MKiDN dofinansowano zakup:

 • Maszyny do uzupełniania masą papierową wraz z systemem filtrów wodnych,
 • Ręcznych, żeliwnych nożyc introligatorskich.

Biblioteka Uniwersytecka zyskała specjalistyczny sprzęt do prowadzenia prac konserwatorskich, który przyspieszy i unowocześni proces renowacji zbiorów bibliotecznych.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla BU

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu informuje, że w ramach programu “Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała dotację w wysokości 218 536 zł na “Digitalizację rękopiśmiennych kodeksów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu wraz z doposażeniem Oddziału Digitalizacji”
W ramach projektu na platformę Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej trafi cała unikatowa kolekcja rękopisów z XV i pierwszej połowy XVI wieku. Dodatkowo Oddział Digitalizacji BU wzbogacił się o nowoczesny skaner wielkoformatowy, co przyczyni się do szybszego ucyfrowienia zasobów bibliotecznych. 

Projekt będzie realizowany do końca 2013 roku.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla BU

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu informuje, że w ramach programu “Dziedzictwo kulturowe” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała dotację w wysokości 70.000 zł na “Digitalizację i medializację XIX-wiecznych czasopism wielkopolskich“. Projekt będzie realizowany do końca 2009 roku, a czasopisma systematycznie wprowadzane do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Wszystkie opracowywane czasopisma wchodzą w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego. 

Do końca 2008 roku na platformę WBC zostaną wprowadzone następujące tytuły czasopism:

 • “Orędownik Naukowy: pismo czasowe poświęcone literaturze, historyi, krytyce i nowinom literackim” (1846),
 • “Oświata: pismo sześciotygodniowe, poświęcone domowemu i szkólnemu wychowaniu” (1865-1867),
 • “Tygodnik WielkopolskiC (1871-1874),
 • “Gazeta Wielkopolska Niedzielna” (1849-1850),
 • “Tygodnik Literacki” (1838-1849),
 • “Krzyż a Miecz” (1850),
 • “Goniec Polski” (1850-1851),
 • “Wielkopolanin” (1850).

O kolejnych etapach projektu będziemy Państwa systematycznie informować. Już dzisiaj zapraszamy zainteresowanych do korzystania z części zdigitalizowanych zbiorów.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała w środę 26 października Bibliotece Uniwersyteckiej, Muzeum Narodowemu i Centrum Kultury Zamek defibrylatory – urządzenia ratujące życie. Defibrylator jest to niewielkie urządzenie, które przygotowuje do podjęcia prawidłowo przeprowadzonej akcji pierwszej pomocy, kiedy u poszkodowanego doszło do zatrzymania pracy serca, umożliwia przywrócenia pracy serca. W trosce o bezpieczeństwo naszych Gości pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej i pozostałych poznańskich placówek publicznych przeszli również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 • W latach 1999-2000 wsparła w ramach programu LIBRARIUS projekt modernizacji pomieszczeń po magazynie starych druków w celu zorganizowania w nich nowoczesnej, w pełni skomputeryzowanej z wolnym dostępem do półek wypożyczalni na 60 000 książek.
 • W roku 2002 dofinansowała w ramach programu CERBER projekt zabezpieczenia gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, w wyniku czego zabezpieczono piętro Oddziału Zbiorów Specjalnych, zbudowano system kontroli dostępu w gmachu, przeniesiono szatnie i zainstalowano system zabezpieczeń przed kradzieżami książek.
 • W roku 2003 podarowała książki wydane z jej środków a prezentowane na wystawie zorganizowanej w BU z okazji obchodów w Poznaniu X-lecia Fundacji.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

 • W roku 1999 przyznała grant na zakup sprzętu do mokrofilmowania, w ramach którego zakupiono nowoczesną kamerę hybrydową firmy Zeutschell do równoczesnego mikrofilmowania i skanowania.
 • Dofinansowanie w roku 2000 zakupu wydawnictw bibliograficznych.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

  W roku 2002 przyznała grant na zakup czytników do mikrofilmów w związku z organizacją nowej Czytelni Nauk Społeczno – Prawnych.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

  Dofinansowanie w 1994 roku konferencji ‘Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji’.

Lange und Springer

  Do roku 2002, a więc czasu połączenia z firmą EBSCO, wielokrotnie wspomagała sesje, konferencje, wyjazdy pracowników BU na szkolenia i targi, a także drobne prace remontowe.

Ebsco

  Sponsor konferencji ‘Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich’ zorganizowanej w roku 2002, sponsorujący również szkolenia bibliotekarzy.

Swets

 • Sponsor konferencji ‘Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji’ zorganizowanej w 1994 roku.
 • Sponsor wyjazdu na Targi we Frankfurcie/M w 2000 roku.

Press Import Wydawnictw Naukowych

 • Sponsor konferencji ‘Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich’ w 2002 roku.
 • Sponsor wyjazdu na Międzynarodowe Targi Książki w Moskwie w 2002 roku.

Lift System Polska Sp. z o. o.

 • Sponsor konferencji w 2002 roku,
 • Pomoc w organizacji jubileuszu X-lecia FNP w 2003 roku.

Mikrofilm A. Chojnacki

 • Współorganizator wyjazdu szkoleniowego do Kosenblatt.
 • Sponsor konferencji ‘Stan i potrzeby akademickich bibliotek naukowych’ w 2002 roku.
 • Wielokrotny współorganizator i sponsor wyjazdów krajowych oraz pokazów i szkoleń.

ABE Marketing

  Sponsor konferencji ‘ Stan i potrzeby akademickich bibliotek naukowych’ w roku 2002.

Commercial Union

  Sponsor zakupu w roku 2002 książek z zakresu nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Urząd Miasta Poznania oraz Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Kilkukrotne dofinansowanie w latach 1996 – 1999 publikacji i wystaw organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką.

Urząd Wojewódzki w Koninie oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koninie

  Dofinansowanie w latach 1996 – 1999 remontu filii BU – pałacu w Ciążeniu, mieszczącego magazyn i czytelnie zbiorów masońskich.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku

  Dofinansowanie w roku 1996 remontu pałacu w Ciążeniu.

Huta Aluminium w Koninie

  Dofinansowanie w roku 1996 remontu pałacu w Ciążeniu.

Ambasada USA W Warszawie

 • Przekazanie w roku 1991 księgozbioru po byłym konsulacie USA w Poznaniu.
 • Dofinansowanie w roku 2000 zakupu książek.

Instytut Goethego

  Sfinansowanie w roku 1992 wyposażenia Czytelni Niemieckiej w gmachu BU, a w latach kolejnych finansowanie zakupu książek, czasopism i sprzętu.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Poznaniu
ul. Druskiennicka 2/4, 60- 471 Poznań

  Dotacja w 1999 roku na realizowaną przez BU konserwację zniszczonych w czasie powodzi zbiorów Biblioteki Seminarium Duchownego w Nysie Kłodzkiej, a także zbiorów własnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

3M Poland. Systemy Biblioteczne

  Dofinansowanie konferencji „Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich”, zorganizowanej w 2002 roku.

Checkpoint (POZ) Sp. z o. o.

  Dofinansowanie konferencji „Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich”, zorganizowanej w 2002 roku.

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

  Dofinansowanie konferencji „Stan i potrzeby akademickich bibliotek polskich”, zorganizowanej w 2002 roku.

Komitet Badań Naukowych

 • Sponsor zakupu w 2003 roku komory gazowej, niezbędnej do konserwacji zbiorów.
 • W 2004 roku KBN przyznał dotację w kwocie 300 000 zł na zakup nowoczesnego skanera bezinwazyjnego, wielkoformatowego do wykonywania skanów w kolorze, co wzbogaciło znacznie możliwości ochrony zbiorów specjalnych i pozwoliło rozwinąć akcję skanowania materiałów na platformę Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  W 2003 roku przekazanie z funduszu prewencyjnego środków na zabezpieczenie gmachu Biblioteki.

Aquanet

  Sponsor akcji “Nocne Rendez-BU”.

Mk Cafe

  Sponsor akcji “Nocne Rendez-BU”.

Centrum Kultury Zamek

  Partner wydarzeń kulturalnych np. wakacyjnego cyklu ”Na Balkonie – z przewodnikiem” (2016), gry miejskiej (2016), projektu “#biblioteka”(2017).

Fundacja Instytut Kultury Popularnej

  Partner projektu Poznańska Dyskusyjna Akademia Komiksu i innych imprez związanych z komiksem oraz współwydawca Zeszytów Komiksowych.

Fundacja Kultury Akademickiej

  Od 2016 roku partner projektu “StudentoBUs”.

Multiversum

  Sponsor podczas Dnia Darmowego Komiksu i Comics Wars.

Zeszyty Komiksowe

   • Pierwsze w Polsce komiksowe czasopismo punktowane, którego wydawcą jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i  Fundacja Instytut Kultury Popularnej

Biblioteka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

  Współpraca w zakresie wymiany dubletów..

ARFIDO

  Sponsor konferencji Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? 25-26 X 2017 r.

ALEPH POLSKA

  Sponsor konferencji Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? 25-26 X 2017 r..

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

  Sponsor konferencji Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? 25-26 X 2017 r..

EBSCO POLSKA

  Sponsor konferencji Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? 25-26 X 2017 r..
Loading...
Skip to content