Spis treści. Biblioteka Nr 8 (17) Poznań 2004

Abstrakty

Rozprawy i materiały

 • Hieronim Kaczmarek: Biblioteki w starożytnym Egipcie
 • Małgorzata Idczak: Druki oficyny Manucjuszów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Ryszard Nowicki: Fragment biblioteki rodowej i ordynackiej Skórzewskich w Bibliotece Raczyńskich
 • Ewa Wichlińska: Utwory Michała Czajkowskiego w Wielkopolsce w latach 1832-1863
 • Danuta Wańka: Drukarstwo Kaliskie do 1914 roku
 • Danuta Płygawko: Listy Adama Skałkowskiego do Kazimierza Woźnickiego (1908-1911) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 • Jacek Wojciechowski: Konsorcja biblioteczne
 • Piotr Nowak: Wykorzystanie prawa S. C. Bradforda w określeniu minimalnego poziomu kompletności zasobu czasopism naukowych w bibliotekach wąskodziedzinowych
 • Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak: Functional requirements for bibliographic records (FRBR) – nowy model opracowania zbiorów bibliotecznych
 • Aleksandra Wiśniewska: Austriacka Biblioteka Narodowa – portret praktyczny
 • Mirosław Górny, Jan Andrzej Nikisch: Union Catalogues in the digital age

Miscellanea

 • Krzysztof Szymoniak: Książka – przeżytek czy przyszłość kultury?
 • Zbigniew Sławiński: Przyczynek do historii “prohibitów” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1980-1989
 • Hanna Andruszko: Chipy – nowa jakość w bibliotekach
 • Wywiad z mgr Ewą Hüll-Hubeck z Autriackiej Biblioteki Narodowej (oprac. Aleksandra Wiśniewska)
 • Rainer-Maria Kiel: Biblioteka Uniwersytecka. Przedsiębiorstwo przyjazne dla użytkownika

Recenzje

 • Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter, Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy (Justyna Łopaczyk)
 • Tadeusz Hussak, Miniksiążki. Co to takiego? (Ewa Andrysiak)
 • Danuta Wańka, Świat książki kaliskiej pod zaborem rosyjskim (1815-1914) (Piotr Nowak)
 • Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Wybór dokumentów źródłowych (Piotr Nowak)
 • Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych (Justyna Łopaczyk)
 • Studia nad językiem, informacją i komunikacją, pod red. Wandy Krzemińskiej i Piotra Nowaka (Artur Jazdon)
 • Duncan McKay, Effective financial planning for library and information services(Hanna Andruszko)
 • Jan Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku (Zygmunt Poznański)

Wspomnienie

 • Artur Jazdon: Janina Dydowicz (03.09.1930-16.12.2003). Wspomnienie pośmiertne
 • Bibliografia prac dr Janiny Dydowicz (oprac. Artur Jazdon)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2003 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2003 (oprac. Danuta Czaja)
Loading...
Skip to content