Spis treści. Biblioteka Nr 7 (16) Poznań 2003

Abstrakty

Rozprawy i materiały

 • Piotr Marcinkowski: Biblioteki wielkopolskie w XVIII wieku
 • Aleksandra Wiśniewska: Polak na czele wiedeńskiej Biblioteki Nadwornej
 • Jarosław Matysiak: Działalność wydawnicza i księgarska Jana Jachowskiego w latach 1919-1952
 • Maria Jagielska: Rysunki uczniów poznańskich szkół z 1911 i 1913 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Małgorzata Głowacka -Helak: Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad zagospodarowaniem księgozbiorów porzuconych i opuszczonych. Lata 1947-1950
 • Alicja Spaleniak, Żaneta Szerksznis: Badania potrzeb użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Krystyna Hudzik: Zmiany w strukturze organizacyjnej bibliotek uniwersyteckich w Niemczech – czy warto je naśladować?
 • Małgorzata Praczyk – Jędrzejczak: Rekord zasobu dla wydawnictw zwartych w systemie HORIZON i jego wykorzystanie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Materiały konferencyjne

 • Kórnickie Spotkanie Bibliotekarzy Naukowych ” Konserwacja czy restauracja”. Kórnik 25 listopada 2002 roku
 • Andrzej Nowakowski: Przemieszczanie zbiorów-” mała katastrofa” biblioteczna (z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu)
 • Jarosław Osiegłowski: Restaurować czy konserwować?
 • Grzegorz Kostecki: Ochrona zbiorów drukowanych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej
 • Alina Domańska: Ochrona zbiorów specjalnych w Bibliotece Raczyńskich
  Przebieg obrad i dyskusja podczas konferencji naukowej
  “Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych”.
  Poznań 13-15 listopada 20002 roku

Miscellanea

 • Jaromir Kubiček: Moravská Zemská Knihovna w Brnie
 • Marian Eckert: Moje biblioteki

Recenzje

 • Ewa Andrysiak : Ruch bibliofilski w Kaliszu. Historia i współczesność (Piotr Nowak)
 • Przestrzenie informacji, red. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (Artur Jazdon)
 • Bibliografia historii Kalisza, tom 1, red. Ewa Andrysiak (Piotr Nowak)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2002 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2002 (oprac. Danuta Czaja)
Loading...
Skip to content