Spis treści. Biblioteka Nr 6 (15) Poznań 2002

Od Redakcji

From the Editor

Rozprawy i materiały

 • Lech Trzeciakowski: W setną rocznicę Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Założenie Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu w latach 1898 do 1902 przedstawione przez Zarząd Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. Poznań 1904 (przekł. Renata Piejko)
 • Literatura polska w Kaiser-Wilhelm-Bibliothek (przekł. Emilia Bąbol)
 • Georg Zeidler: Budowa Kaiser-Wilhelm-Bibliothek (spolszczył Jakub Skutecki)
 • Artur Jazdon: Rudolf Focke – Dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek
 • Renata Piejko: Na marginesie wykazu darczyńców Kaiser-Wilhelm-Bibliothek
 • Krystyna Jazdon: Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w polskojęzycznej prasie wielkopolskiej lat 1898-1903
 • Małgorzata Głowacka: Polonizacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1920
 • Justyna Łopaczyk: Od Hartwiga do KABY… Katalog rzeczowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Jakub Skutecki: Ikonograficzny drobiazg z dziejów Kaiser-Wilhelm-Bibliothek

Reedycje materiałów dotyczących pierwszych lat działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

 • Alina Alkiewicz: Z dziejów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1898-1918
 • Stefan Vrtel-Wierczyński: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1929
 • Jan Baumgart: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1927-1937
 • Antoni Bederski: Ze wspomnień bibliotekarza. Jak powstała Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu?

Recenzje

 • Piotr Nowak, Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki (Artur Jazdon)
 • Svodnyj katalog russkoj knigi 1801-1825 (Zbigniew Sławiński)
 • The Open Library. Financial and Human Aspects.
 • Documentation of the New Library Buildings in Europe, ed. by Ewa Kobierska-Maciuszko (Hanna Andruszko)
 • Marta Skalska-Zlat, Bibliografia w Polsce 1945-1996.
 • Naukoznawcza analiza dyscypliny (Piotr Nowak)
 • Maria Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii (Piotr Nowak)
 • Contemporary Communication and Informations Systems. Selected Problems, pod red. Piotra Nowaka i Piotra Wierzchonia (Irena Horbowy)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2001 (oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2001 (oprac. Danuta Czaja)
Loading...
Skip to content