Spis treści. Biblioteka Nr 5 (14) Poznań 2001

Rozprawy i materiały

Aleksandra Ochmańska, Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego

Ewa Kłodzińska, Zarys księgozbioru Augusta Cieszkowskiego

Justyna Łopaczyk, Wokół trzech edycji monografii Piotra Chmielowskiego „Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki”.

Artur Jazdon, Kalendarze poznańskie okresu zaborów

Katarzyna Gmerek, Od celtofilii do celtologii. Zbiory celtyckie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM

Andrzej Jazdon, Teatralna kolekcja

Jacek Wojciechowski, Uwagi o typologii bibliotek

Alicja Spaleniak, Udostępnianie zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1999

Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak, Katalogowanie dokumentów elektronicznych, Polska norma

Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak, DublinCore-nowoczesny format opisu metadanych

Svend Larsen, Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka w Arhus(Dania)

Hanna Wesołowska-Mis, Wdrożenie modułu czasopisma systemu Horizon w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Miscellanea

Wiesław Wydra, Nieznany druk toruński Melchiora Nehringa 1581 roku

Jerzy Hatłas, Michał Jan Pająkowski, Swisztowskie czitaliszte. Początki oraz stan obecny

Andrzej Jazdon, Nieznane wiersze Marcina Molskiego

Z żałobnej karty: Mirosława Stempniewicz (1921-2001)

Recenzje

Enciklopedija kniznogo dela (Zbigniew Sławiński)

Measuring Quality. International Guidelines for Performance Measurement in Academic Libraries ( Hanna Andruszko)

Miscellanea informatologica, pod red M. Górnego i P. Nowaka (Artur Jazdon)

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2000 (oprac. Artur Jazdon)

Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2000 (oprac. Danuta Czaja)

Loading...
Skip to content