Spis treści. Biblioteka Nr 3 (12) Poznań 1999

Rozprawy i materiały

 • Maria Jagielska: Materiały Związku Patriotów Polskich okręgu lwowskiego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Jakub Skutecki: Wizyta cesarza Wilhelma II w Poznaniu w 1902 roku. Przyczynek do ikonografii historii miasta Poznania
 • Andrzej Bendziński: Pałac w Ciążeniu i jego funkcje biblioteczne
 • Helena Olszewska: Gromadzenie i wykorzystanie czasopism bieżących w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992-1998
 • Zdzisław Szkutnik: Dostępność elektronicznych czasopism naukowych. Drogi dostępu, oferty, modele cenowe i licencyjne, konsorcja

Miscellanea

 • Andrzej Jazdon: Raport o stratach Biblioteki Narodowej. Z notatek Adolfa Chybińskiego
 • Wiesław Wydra: 0 jednym kalendarzu zagubionym a drugim odnalezionym oraz o Wojnie trojańskiej
 • Zygmunt Poznański: Artur M. Górski “Biblioman”. Z dziejów pewnego motywu
 • Zygmunt Poznański: Kartka z łódzkiego getta
 • Jakub Skutecki: Niezrealizowane plany Stübbena. Zapomniane kartki z “Posener Tageblatt”

Recenzje

 • Zarzadzanie biblioteką. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim. Wybór tekstów. Red. Ivor Kemp, Teresa Wildhardt (Artur Jazdon)
 • Bronisław Zyska, Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, T.4: Katastrofy w bibliotekach – przyczyny, zapobieganie i akcje ratunkowe (Andrzej Nowakowski)
 • Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji. Red. Anna Sokołowska-Gogut (Hanna Wamke)
 • Problemy i metody nauki o informacji. Szkice i studia (Teresa Dachtera)
 • Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej. Możliwości rozwoju – uwarunkowania i ograniczenia. Materiały konferencyjne. Red. Halina Ganińska (Alicja Spaleniak)
 • Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji. Materiały Międzynarodowej Konferencji Kraków 16-19.11 i.1998 (Maria Śliwińska)

Wspomnienia

 • Dr Leszek Cais (1937-1996) (Hanna Wamke)
 • 0 tych, którzy odeszli (Andrzej Nowakowski)
 • Pamięci Kornela Michałowskiego

Sprawozdania

 • Artur Jazdon: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej oraz sieci bibliotek zakładowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za rok 1998
Loading...
Skip to content