Spis treści. Biblioteka Nr 20 (29) Poznań 2016

Artykuły-Articles

Alicja Szulc
Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 1404 roku i opactwie cysterskim w Pomuku

Krzysztof Bartoszak,
Opusculum Quadragesimale Walentego Wróbla z dedykacją  dla Pawła Holszańskiego

Jakub Łukaszewski
Fragmenty z dwóch  nieznanych druków z oficyny Jana Hallera(z 1506 i 1509 roku)

Radosław Franczak
Oprawa Homiliarum z  pełnopostaciowym  wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

Margarita A.Korzo
Elementa Pverilis Institutionis (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich

Małgorzata Głowacka – Helak
Dary dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z lat 1921-1927

Artur Jazdon
Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929-1939

Jakub Skutecki
Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Fockego

Barbara Janczak
Biblioteka krymskotatarska w Symferopolu

Aldona Chachlikowska
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „ trzecie miejsce”

Maria Lamberti, Monika Theus
Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach

Urszula Knop
Komunikacja z klientem w bibliotece akademickiej – ujęcie psychologiczne

Przekłady- Translations

Jesper Düring Jøgensen
Anatomia przestępstwa. 25 lat minęło. Interesujący przypadek kradzieży książek i wykrycia zbrodni po latach (przeł. Tomasz Olszewski)

Recenzje – Reviews

Ewa Andrysiak
Jan Muszkowski, Życie książki. Edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r.

Jacek Wojciechowski 
Biblioteki i książki w życiu nastolatków, red. Mariola Antczak, Agata Walczak -Niewiadomska

Jacek Wojciechowski
Książki w życiu najmłodszych, red. Mariola Antczak, Agata Walczak Niewiadomska

Jacek Wojciechowski
W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, red. Mariola Antczak, Agata Walczak –Niewiadomska

Jacek Wojciechowski
Organizatorzy. Bibliografowie, Dydaktycy, red. Elżbieta Dudzińska

Jacek Wojciechowski
O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. naukowa Michał Federowicz, Sławomir Ratajski

Jacek Wojciechowski
Paul Ladewig, Katechizm biblioteki, przeł. na polski i angielski Zdzisław Gębołyś

Wspomnienie – Memory

Janisław Osięgłowski (1942-2016)

Loading...
Skip to content