Spis treści. Biblioteka Nr 19 (28) Poznań 2015

Artykuły-Articles

Anna Sobczak, Graduał rkp 7021 Biblioteki Uniwersyteckiej  w Poznaniu jako przykład recepcji potrydenckiej reformy chorału gregoriańskiego w polskim obrządku liturgicznym.

Jakub Łukaszewicz, Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu.

Piotr Pokora, Wolumin mszalny poznańskich karmelitów bosych.

Kamila Szymańska, Jeremias Hentschel  Lesna Polonus (1662-1709) i jego księgozbiór. Fragment z dziejów biblioteki parafii luterańskiej w Lesznie.

Kamila Kłudkiewicz, Księgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kila o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławia.

Alicja Przybyszewska, Spuścizna Stefana  Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich.

Małgorzata Dąbrowicz, Artur Jazdon, Założenia i realizacja polityki zrządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992-2014.

Piotr Karwasiński, Hanna Wesołowska –Mis, Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych.

Miscellanea

Radosław Franczak, Michał  Muraszko, Oprawy ksiąg biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego w zborach dawnej Biblioteki katedralnej w Gnieźnie.

Michał Muraszko, Wycisk plakiety z popiersiem ostatniego Jagiellona na oprawie Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.

Iuliana Grażyńska, Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie

Iuliana Grażyńska, Małgorzata Matczak, Biblioteki rumuńskiej Transylwanii.

Małgorzata Praczyk – Jędrzejczak, Bożena Świstek – Oborska, Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em.

Przekłady- Translations

Martin Fenner, Jennifer Lin, ALM- nowatorskie metryki wskaźników wpływu w publikacjach naukowych (przeł. Tomasz Olszewski)

Recenzje – Reviews

Jacek Wojciechowski, 
Kulturowa tożsamość książki, red. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak.

Jakub Łukaszewski,
Ewa Syska, Marian Swinarski (1902-1965). Poznański antykwariusz i bibliofil.

Artur Jazdon,
Maja Wojciechowska, Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek.

Aleksandra Mikołajska,
Viktor Mayer-Schönberger, Kennet Cukier, BIG DATA: rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie

Jacek Wojciechowski,
Sebastian Dawid Kotuła, Wstęp do Open Source

Jacek Wojciechowski,
Karolina Grodecka, Kamill Śliwowski, Open Educational Resources mythbusting

Wspomnienie- Memory

Bozena Cofta-Małecka (Damian Rożek Pawłowski)

Loading...
Skip to content