Spis treści. Biblioteka Nr 18 (27) Poznań 2014

Artykuły-Articles

Alicja Szulc,  Renata Wilgosiewicz – Skutecka

O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali.

Sonia Wronkowska

Kolekcja muzykaliów z księgozbioru rodziny Maltzanów z Milicza w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Alina Domańska

Spuścizna rodziny Flatauów w zbiorach Biblioteki Raczyńskich.

Jakub Skutecki

Kriegsbeute-Ausstellung Posen 1917. Propagandowa wystawa dla szerokiej publiczności.

Ryszard Nowicki

Likwidacja Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Poznaniu.

Izabela Wyszowska

Poznań i jego mieszkańcy w XIX wieku w pamiętnikarskim dziele Przechadzki po  mieście Marcelego Mottego.

Aleksandra Wiśniewska

Z dalekiej Galicji do Wiednia. Siegfried Lipiner- bibliotekarz niepospolity.

Miscellanea

Wolfgang Kessler

Polskie biblioteki  i problemy polskiego bibliotekarstwa w niemieckim piśmiennictwie fachowym .

Artur Jazdon, Krystyna Jazdon

„Pedagog” – zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulca.

Alicja Szulc

Kodeks magistra Hieronima  Szwarca. Przyczynek do dziejów najstarszego księgozbioru bernardynów Krakowie.

Przekłady- Translations

Svein Arne Solbakk

Wdrożenie depozytu  cyfrowego w  Bibliotece Narodowej  Norwegii (przeł. Tomasz Olszewski)

Wspomnienie- Memory

Jadwiga Drukarczyk ( Hanna Andruszko, Katarzyna Gmerek)

Recenzje – Reviews

Helena Olszewska

Magdalena Przybysz –Stawska , Książki na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu  XXI wieku.

Andrzej Nowakowski

Leonard Rosadziński, Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki.

Jacek Wojciechowski

Łukasz Kołodziejczyk, Prywatność w Internecie: postawy i zachowania dotyczące nieujawniania danych prywatnych w mediach społecznych.

Piotr Nowak

Dorota Degen, Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959.

Loading...
Skip to content