Spis treści. Biblioteka Nr 17 (26) Poznań 2013

Artykuły-Articles

Arkadiusz Wagner

Uwagi o znakach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku w inkunabułach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Piotr Pokora

Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewieckiego. O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.

Margarita A.Korzo

Psalmy Dawidowe (Gdańsk 1616): przyczynek do recepcji Katechizmu Heidelberskiego w Polsce

Romana Tomaszewski

Od Ostroroga  do „Pszczelarstwa Współczesnego”- zarys wielkopolskiego  piśmiennictwa pszczelarskiego.

Artur Jazdon , Andrzej Jazdon

Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan.

Agnieszka  Łukomska-Krygier

Polski emigracyjny ruch wydawniczo-księgarski w Lipsku w latach 1830-1918.

Ryszard Nowicki

Aleksander Birkenmajer  jako wizytator Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych we Wrocławiu.

Sebastian D. Kotula

Prace Paula Otleta a Word wide Web.

Irena Gruchała , Małgorzata  Stanula

Kompetencje zawodowe  a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Jadwiga Wojtczak

Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.

Kinga Adamiak

Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo-studium przypadku.

Małgorzata Bródka

Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie Strategii zarządzania zbiorami Docklands library (University of East London)

Przekłady-Translations

Vandana Singh

Migracja danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego udostępnionego na licencji publicznej (open source). Dotychczasowe doświadczenia (przeł. Tomasz Olszewski)

Recenzje- Reviews

Jacek Wojciechowski

Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej

Artur Jazdon

Piotr Nowak, Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946-1955…..

Aldona Chachlikowska

O potrzebie biblioterapii

Rafał Wójcik

Polish Literature for Childern and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue

Rafał Wójcik

Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej

Loading...
Skip to content