Spis treści. Biblioteka Nr 16 (25) Poznań 2012

Artykuły – Articles

Markus Krzoska
Młode wino do starych bukłaków? Stan i perspektywy badan regionalnych dotyczących historii Niemiec i w Polsce. 

Arkadiusz Wagner 
Nieznana oprawa dla Jana łaskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej Poznaniu. Przyczynek do badań nad italianizmem w introligatorstwie polskim XVI wieku. 

Artur Jazdon 
Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego.

Jacek Wojciechowski
Uczelniana sieć biblioteczna. 

Sebastian D.Kotula
Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web. 

Ewa Dąbrowska 
Polemika wokół  egzemplarza obowiązkowego w latach 1989 – 2009.

Ryszard Nowicki
Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, Przyczynek do dziejów wydawnictwa.

Danuta Wańka
Treści bibliologiczne na łamach „Łowca Polskiego” w latach 1989-2011. 

Justyna Rogińska-Usowicz
Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych

Iwona Wegner -Maruszewska
Minęło pól wieku…. Powstanie i działalność Wydawnictwa Naukowego UAM. 

Hanna Grabowska
„Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej  

Miscellanea

Zbigniew Joskowski
Zasób Flores Oratorii –norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjonalnej Franciszkan w Gnieźnie.

Magdalena Turska
Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej

Marzena Dziołak, Sylwia Borkowicz
Klaster Bibliotek Bi@alskich próbą poszukiwania płaszczyzn synergii lokalnych bibliotek.

Agnieszka Rybarczyk
„Uksiążkowić świat”, czyli kilka słów o lberaturze.

Przekłady-Translation

Paul Ayris
Rozwój usług bibliotecznych w czasach kryzysu.( przeł. Tomasz Olszewski)

Recenzje 

Andrzej Nowakowski
Leonard Rosadziński, Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów.

Piotr Nowak
Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego.

Piotr Karwasiński
Redefining the academic library: managing the migration to digital information services 

Autorzy -Authors

Loading...
Skip to content