Spis treści. Biblioteka Nr 15 (24) Poznań 2011

Artykuły – Articles

Renata Wilgosiewicz-Skutecka

Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792-1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Roman Tomaszewski

Nie tylko Dzierżon: wprowadzenie do bibliografii piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku.

Jarosław Matysiak

Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878-1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Michał Boksa

Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Jakub Skutecki

Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala.

Piotr Nowak

Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946-1955).

Małgorzata Dudziak-Kowalska
Barbara Janczak

Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947-1960).

Ewa Głowacka

Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie.

Tomasz Kruszewski

Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach.

Kinga Adamiak

Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością.

 

Miscellanea

Jakub Skutecki

Antysemicki incydent prasowy. Kartki pocztowe i poznańskie gazety.

Ewa Andrysiak

Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego.

Karolina Nowaczyk

Hafty w sztambuchach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Tomasz Kurzawa

Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Loading...
Skip to content