Spis treści. Biblioteka Nr 10 (19) Poznań 2006

Abstrakty

Materiały i rozprawy

 • Barbara Góra “Skarga prokuratora rządowego..” Szkic bibliograficzno-biblioteczny
 • Andrzej Karpowicz Geneza i zawartość kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Jakub Skutecki Obrazki z wystawy. Ikonografia poznańskiej Prowincjonalnej Wystawy przemysłowej 1895 roku w zbiorach ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Andrzej Mężyński Spotkania hanowerskie. W poszukiwaniu księgozbiorów żydowskich
 • Artur Jazdon Outsourcing w bibliotece
 • Piotr Karwasiński Misja biblioteki: wyzwanie – cel – zadanie. Próba stworzenia misji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Stanisława Kurek-Kokocińska Bibliografia Wielkopolski i Łodzi. W kręgu zainteresowań Bolesława Świderskiego
 • Damian Wojciński Narzędzia gospodarki rynkowej i biblioteka. Analiza otoczenia
 • Damian Wojciński Bilans SWOT jako ocena pozycji strategicznej organizacji, na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Miscellanea

 • Włodzimierz Szturc “Biblioteka jako smok”
 • Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak Biblioteka Uniwersytecka w NUKat, NUKat w Bibliotece Uniwersyteckiej
 • Renata Skutecka-Wilgosiewicz Lyońska baza proweniencji – poznańskie marzenia

Recenzje

 • Grażyna Wrona, Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939 (Piotr Nowak)
 • Leonov Walerij Pavlovič, Bibliografija kak professija (Zbigniew Sławiński)
 • Lucy A. Tedd, Andrew Large, Digital libraries (Hanna Andruszko)
 • Jadwiga Konieczna, Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej (1820-1918)(Piotr Nowak)

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2005(oprac. Artur Jazdon)
 • Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2005 (oprac. Danuta Czaja)
Loading...
Skip to content