Spis treści. Biblioteka 21(30)2017

Artykuły-Articles

Sebastian Dawid Kotuła
„Biblioteki” w paleolicie

Kamila Kłudkiewicz
„Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza księgozbioru

Agnieszka Baszko
Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

B. Wenzel
Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894-1902 ( przeł. Jakub Skutecki)

Małgorzata Głowacka-Helak
Profesor Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1939-1947

Alicja Przybyszewska
Archiwum literackie Wincentego Różańskiego w świetle założeń krytyki genetycznej

Elżbieta Mania
„Nowe porządki” z socjalizmem w tle. Szkic do powojennych dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1945-1956)

Roman Tomaszewski
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926-2016

Zbigniew Przychodniak
Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza?

Małgorzata Dąbrowicz
Coaching – moda czy konieczność? Możliwość zastosowania coachingu w bibliotece

Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych

Przekłady-Translations

Melentiewa
Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego) (przeł. Jacek Wojciechowski)

Recenzje-Reviews

Jacek Wojciechowski
„Roczniki Biblioteczne”, R.LX, 2016

Piotr Nowak
Andrzej Dróżdż, Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu

Jacek Wojciechowski
Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników

Monika Małecka
Michał Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu

Jacek Wojciechowski
LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii

Sebastian Dawid Kotuła
Mariusz Jarocki, Open source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce

Jacek Wojciechowski
Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych

Radosław Domke
Daniel Koteluk, „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku

Jacek Wojciechowski
Aleksander Radwański, Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece. Poradnik

 

 

 

 

 

Loading...
Skip to content