Śmiało, odkrywaj świat! Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, PFNiS 2023

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 15-20 maja 2023

Festiwalowe lekcje i dla Ciebie i Twoich uczniów

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 18 maja 2023

Na tropie Biblioteki - gra miejska

09.00-10.30

10.30-11.30

12.00-13.00

Budynek staje się planszą, po której poruszają się uczestnicy w celu odnalezienia poszczególnych elementów składowych krzyżówki – jej wypełnienie i uzyskanie hasła końcowego to etap zwieńczający zabawę. Hasła krzyżówki będą się odnosić do ciekawostek związanych z BUP. Zapraszamy do udziału w zabawie wszystkich uczestników Festiwalu!

Lekcje zoologii według Jana Jonstona: o czworonogach, stworzeniach wodnych i... Smokach

09.00-10.30

13.30-15.00

Z okazji 420 rocznicy urodzin Jana Jonstona, leszczyńskiego lekarza i autora imponującej, bogato ilustrowanej encyklopedii opisującej świat przyrody, zapraszamy dzieci do stworzenia pocztówek w technice monotypii, inspirowanych miedziorytami z dzieła Historiae naturalis.

Lekcja otwarta. Korzystanie, dzielenie się i tworzenie zasobów otwartych w Wikipedii

11.00-13.00

Wikipedia jest uznana powszechnie za największą encyklopedię, prezentującą zasób wiedzy nieustannie uzupełniamy i poddawany ciągle publicznej dyskusji. Każdy może zostaw wikipedystą. Lekcja otwarta odbędzie się w formie warsztatu w sali komputerowej. Uczestnicy poznają zasoby otwartej nauki i wolnej kultury z domeny publicznej oraz na licencjach Creative Commons. Podczas warsztatu Uczestnicy wyszukają wiarygodne źródła w zasobach biblioteki oraz w Internecie w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach. Poznają mechanizm uzupełniania haseł w wolnej encyklopedii Wikipedia. Czytelnia NOVA

Fot. Joanna Błoch, CC BY SA; Estera Kociołek, Grupa uczestników, CC BY SA

Do 1939 roku w Wielkopolsce zlokalizowanych było kilkaset dworów, pałaców – większych lub mniejszych rezydencji ziemiańskich, w których najczęściej jedno pomieszczenie przeznaczone było na bibliotekę. Rezydencje należały zarówno do polskich, jak i do niemieckich właścicieli, którzy w zależności od literackich upodobań, osobistych zainteresowań czy wykonywanej pracy, gromadzili literaturę piękną i fachową. Dr Bożenna Szulc-Golska (1885-1966), pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu od 1919 roku, w książce Wielkopolskie bibljoteki prywatne z 1929 roku, przedstawiła krótkie charakterystyki kilkudziesięciu bibliotek znajdujących się w majątkach Wielkopolski. Jej praca może dziś stanowić punkt wyjścia do badań nad wielkopolskimi bibliotekami ziemiańskimi.

II wojna światowa przyniosła unicestwienie sporej części ziemiańskich bibliotek. W latach 1945-1947, dzięki działalności ówczesnego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu profesora Aleksandra Birkenmajera (1890-1967) oraz zespołu jego pracowników, udało się w terenie zabezpieczyć i uratować sporą część zbiorów, przywożąc księgi do Poznania.

W filmie zaprezentowane zostaną wybrane kolekcje podworskie oraz znaki własnościowe książek, którymi w ramach prowadzonych badań zajmuje się Pracownia Regionalnego Zasobu Bibliotecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Loading...
Skip to content