Seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Nr 1

Kubiak Stanisław: Bibliografia historii powstania wielkopolskiego 1918- 1919. – Poznań: UAM, 1963.

Nr 2

Brasse Zofia: Biblioteczny katalog alfabetyczny. Materiały bibliograficzne. – Poznań: UAM, 1964.

Nr 3

Klanowski Tadeusz, Kubiak Stanisław: Materiały bibliograficzne i prasowe do historii UAM. – Poznań: UAM, 1964.

Nr 4

Klanowski Tadeusz, Kubiak Stanisław, Stempniewicz Mirosława: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1945-1964. – Poznań: UAM, 1964.

Nr 5

Kubiak Stanisław: Bibliografia zawartości prasy Poznania. Zagadnienia kultury (1919-1939). – Poznań: UAM, 1967.

Nr 6

Kubiak Stanisław: Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1966. – Poznań: UAM, 1967.

Nr 7

Szymańska Maria: Katalog rękopisów Biblioteki Głównej w Poznaniu. – Poznań: UAM, 1971.

Nr 8

Brasse Zofia [red.] Biblioteczny katalog alfabetyczny. Materiały bibliograficzne. Cz.2: Lata 1962-1972. Oprac. Zofia Brasse, Jan Kalinowski, Andrzej Karpowicz, Barbara Kunzendorf, Mirosława Wójciakowa. – Poznań; UAM, 1975.

Nr 9

Kubiak Stanisław [red.] Metodologia bibliotekoznawstwa i nauki o informacji naukowej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Bibliotekę Główną UAM (17-18.12.1976). – Poznań: UAM, 1976.

Nr 10

Problemy konserwacji i renowacji zbiorów bibliotecznych. – Poznań: UAM, 1979.

Nr 11

Problemy konserwacji i renowacji zbiorów bibliotecznych. – Poznań: UAM, 1979.

Nr 12

Problemy konserwacji i renowacji zbiorów bibliotecznych. – Poznań: UAM, 1979.

Nr 13

Warsztat metodyczny wykładowcy informacji naukowej: materiały z V Ogólnopolskiej roboczej narady wykładowców informacji naukowej, Poznań-Jarocin, 2-5 wrzenia 1986: praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Szkutnika Poznań: UAM, 1989.

Nr 14

Lisakowska Stefania: Materiały ikonograficzne do historii Wielkopolski w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. UAM, 1990.

Nr 15

Lisakowska Stefania: Indeks ikonograficzny portretów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Cz. 2 Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1991[Oznaczono jako cz. 2, cz. 1 pt.: Indeks ikonograficzny portretów wybitnych osób XIX wieku ukazała się w Zeszytach Naukowych UAM. Biblioteka Poznań 1968 n.r 7]

Nr 16

Frydrychowicz-Kowanek Małgorzata, Śliwińska Dorota: Bibliografia publikacji Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1967-1986 t.1: Wydawnictwa zwarte 1991.

Nr 17

Burek Anna, Frydrychowicz-Kowanek Małgorzata: Bibliografia publikacji Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1967-1986 t.2 : Wydawnictwa ciągłe 1993.

Nr 18

Ochmańska A., Spaleniak Alicja, Zakrzewska-Nikiporczyk Barbara: Libretta operowe w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: Katalog. – Poznań : UAM, 1995.

Nr 19

Skutecki Jakub: Poznań na dawnych widokówkach

Nr 20

Ochmańska A., Spaleniak Alicja, Zakrzewska-Nikiporczyk Barbara: Libretta operowe w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: Katalog. – Poznań : UAM, 1995.

Nr 22

Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej, oprac.: Krystyna Jazdon i Hanna Wieland.

Nr 24

Skutecki Jakub: Poznań na widokówkach z lat 1893-1918: Ze zbiorów ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Poznań 2000.

Nr 26

Osięgłowski Janisław: Ochrona książki bibliotecznej, Poznań 2003.

Nr 29

Kościelski Józef : Szkice Egipskie, Poznań 2007.

Nr 31

Krause Friedhilde (opracowanie):Katalog biblioteki Wilhelma Feldmana zakupionej w latach 1916/1917, Poznań 2010.

Nr 32

Jazdon Artur, Wydawcy Poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, 438 s.

Nr 34

Jazdon Artur, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie, Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2019, 771 s.

Nr 35

Biesiada Jacek, Bibliografia powieści w odcinkach, w prasie poznańskiej w latach 1919-1939, Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2019, 80 s.

Loading...
Skip to content