Seria: Libri Librorum

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Poznańskie Studia Polonistyczne

polecają bibliotekom, instytucjom oraz osobom zainteresowanym, ukazujące się pod wspólnym tytułem Libri Librorum , w formie reprintów, dwie serie wydawnicze:

Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum

oraz Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca.

 

Seria: Eximiorum Poloniae librorum

W ramach serii prezentowane są ważne dla dziejów kultury i języka – rzadkie, najcenniejsze  druki polskie z XVI -XVIII wieku.

Seria: Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum

Seria zawiera edycję wszystkich książek w języku polskim wydrukowanych około 1543r.

Loading...
Skip to content